Графік захистів магістерських дисертацій

student bookРобота екзаменаційної комісії щодо атестації здобувачів вищої освіти
(спеціальність – 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, освітній ступінь: магістр, професійна програма підготовки, випуск 2020р.)

кафедри приладів і систем неруйнівного контролю запланована на:

14 грудня 2020 року о 14:00

  • Сторожик Денис Володимирович, тема: Тепловізійна система з мультиспектральним комплексуванням зображення (науковий керівник ст. в., к.т.н. Муравйов О.В.)

  • Тасаж Владислав Сергійович, тема: Автоматизована система для контролю багатошарових конструкцій методом вільних коливань (науковий керівник доц., к.т.н., доц. Галаган Р.М.)

17 грудня 2020 року о 14:00

  • Нощенко Сергій Петрович, тема: Автоматизований вихрострумовий дефектоскоп для моніторингу стану елементів конструкцій літальних апаратів (науковий керівник проф., д.т.н., проф. Куц Ю.В.)

  • Романюк Тетяна Анатоліївна, тема: Комп’ютеризована система багатопараметрового вихрострумового контролю виробів машинобудування (науковий керівник проф., д.т.н., проф. Куц Ю.В.)

  • Лагутін Євген Володимирович, тема: Комп’ютерна система контролю виробів з титану (науковий керівник доц., к.т.н., доц. Баженов В.Г.)

18 грудня 2020 року о 14:00 (резервний день)

Захисти проводитимуться на платформі Zoom. Запрошуємо всіх бажаючих відвідати дистанційні захисти атестаційних робіт!
Для участі просимо заповнити коротку форму реєстрації: https://forms.gle/Tq7eNwkTwBDPhip99

Склад екзаменаційної комісії №19.12 із захисту магістерських дисертацій:

Голова комісії: д. т. н., професор Куц Юрій Васильович, професор кафедри приладів і систем неруйнівного контролю;

Члени комісії:
к. т. н., д. пед. н., професор Протасов Анатолій Георгійович, завідувач кафедри приладів і систем неруйнівного контролю;
к. т. н., доцент Баженов Віктор Григорович, доцент кафедри приладів і систем неруйнівного контролю;
к. т. н., доцент Галаган Роман Михайлович, доцент кафедри приладів і систем неруйнівного контролю;

Секретар комісії: Лашко Олена Вікторівна, асистент кафедри приладів і систем неруйнівного контролю.

 

Запрошуємо гостей до участі у захистах!
Реєстрація учасників: https://forms.gle/Tq7eNwkTwBDPhip99

Під час захистів здійснюватиметься відеозапис конференцій.

Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорськогокомісію
Бланки та матеріали для випускників

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017