applicationПоложення університету

 • Положення про освітній процес КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020 р. - завантажити
 • Положення про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020 р. - завантажити
 • Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорськогокомісію, 2020 р. - завантажити
 • Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського - завантажити
  • Каталог вибіркових дисциплін третього (PhD) рівня ВО - завантажити
 • Положення про систему запобігання академічному плагіату в КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020р. - завантажити

 • Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в КПІ ім. Ігоря Сікорського - завантажити
 • Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук в КПІ ім. Ігоря Сікорського - завантажити

Положення факультету

Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін, 2020 р. - завантажити

Положення про кафедру приладів і систем неруйнівного контролю приладобудівного факультету, 2017 р. - перейти

 

 

З 2018 року викладачами кафедри додаткого до аудиторних консультацій практикує проведення он-лайн консультацій з дисциплін, тематичних консультацій щодо питань підготовки та захисту дипломних робіт та проектів, практик, курсових проектів, лабораторних тощо. Консультації проходять за попереднім погодження зі студентами та вибором он-лайн сервісу (Skype, Viber, Telegram тощо). Домовитись про проведення он-лайн консультації чи семінару можна за допомогою кафедрального чату в Telegram (https://t.me/psnk_kpi) або за адресою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наступні завдання з поточних дисциплін можуть бути використані студентами для дистанційної/самостійної роботи з можливістю консультацій з викладачами в електронній формі:

Збірник доповідей науково-технічної конференції з міжнародною участю «Неруйнівний контроль в контексті асоційованого членства України в Європейському Союзі – NDT-UA 2019» / Київ, Україна: УТ НКТД, ‒ 2019 – №3, ‒ 61 с. - завантажити

Індивідуальні навчальні плани за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, спеціалізацією Комп’ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностики на 2019/2020 навчальний рік:

 • магістр професійної підготовки 1-го року навчання - завантажити
 • магістр наукової підготовки 1-го року навчання - завантажити
 • магістр професійної підготовки 2-го року навчання - завантажити
 • магістр наукової підготовки 2-го року навчання - завантажити

Викладено фізичні основи ультразвукового контролю, описано механічні коливання та хвилі в пружних середовищах, розглянуто форми хвильових процесів та чинники, що обумовлюють згасання акустичних хвиль під час їх поширення в різних середовищах. Особливу увагу приділено розрахункам акустичних полів п’єзоперетворювачів та конструкціям різних типів ультразвукових датчиків. Пояснено принципи складання та розрахунку акустичних трактів. Наведено методи ультразвукового контролю матеріалів та описані їх характеристики.

Для студентів закладів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою «Комп’ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностики» спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Може бути корисною для аспірантів, викладачів та фахівців, що займаються розробкою засобів ультразвукового неруйнівного контролю.

Дочірні категорії

Сторінка 1 із 3

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017