applicationСтатут Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» - перейти

Положення університету

 • Положення про організацію освітнього процесу КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020 р. - завантажити
 • Положення про відрахування, переривання навчання, переведення і поновлення здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020 р. - завантажити
 • Порядок надання допуску до заходів з ліквідації академічних заборгованостей та відрахування здобувачів за невиконання індивідуального навчального плану, 2020 р. - завантажити
 • Положення про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020 р. - завантажити
 • Положення про надання додаткових освітніх послуг здобувачам вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021 р. - завантажити (додатки до положення Д2, Д3, Д4, Д5, Д6, Д7)
 • Регламент проведення семестрового контролю в дистанційному режимі - завантажити
 • Регламент організації і проведення захистів кваліфікаційних робіт та атестаційних екзаменів в дистанційному режимі - завантажити
 • Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020 р. - завантажити
 • Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського - завантажити
  • Каталог вибіркових дисциплін третього (PhD) рівня ВО - завантажити
 • Положення про систему запобігання академічному плагіату в КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020р. - завантажити

 • Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в КПІ ім. Ігоря Сікорського - завантажити
 • Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук в КПІ ім. Ігоря Сікорського - завантажити

Положення факультету

Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін, 2020 р. - завантажити

Положення про кафедру приладів і систем неруйнівного контролю приладобудівного факультету, 2017 р. - перейти

 

 

Статут Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» погоджено на конференції трудового колективу 07 квітня 2016 року за поданням Вченої ради від 08 лютого 2016 протокол № 2

Зміст документу:

 • Повне найменування із зазначенням типу університету, його правосуб'єктність, місцезнаходження, дата прийняття рішення про його утворення
 • Мета та концепція освітньої діяльності університету
 • Структура університету, статус і функції його структурних підрозділів
 • Повноваження Міністерства освіти і науки України
 • Джерела надходження, порядок використання коштів та майна університету
 • Органи управління університетом
 • Робочі та дорадчі органиробочі та дорадчі органи
 • Порядок призначення радника ректора університету
 • Органи громадського самоврядування
 • Порядок звітності та контролю за провадженням фінансово-господарської діяльності
 • Вимоги до осіб, які можуть займати посади науково-педагогічних працівників
 • Студентське самоврядування
 • Наукові товариства студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених
 • Наукова діяльність
 • Інноваційна діяльність
 • Міжнародне співробітництво
 • Порядок внесення змін до статуту університету
 • Порядок реорганізації та ліквідації університету


Завантажити повний текст Статуту

З 2018 року викладачами кафедри додаткого до аудиторних консультацій практикує проведення он-лайн консультацій з дисциплін, тематичних консультацій щодо питань підготовки та захисту дипломних робіт та проектів, практик, курсових проектів, лабораторних тощо. Консультації проходять за попереднім погодження зі студентами та вибором он-лайн сервісу (Skype, Viber, Telegram тощо). Домовитись про проведення он-лайн консультації чи семінару можна за допомогою кафедрального чату в Telegram (https://t.me/psnk_kpi) або за адресою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наступні завдання з поточних дисциплін можуть бути використані студентами для дистанційної/самостійної роботи з можливістю консультацій з викладачами в електронній формі:

Збірник доповідей науково-технічної конференції з міжнародною участю «Неруйнівний контроль в контексті асоційованого членства України в Європейському Союзі – NDT-UA 2019» / Київ, Україна: УТ НКТД, ‒ 2019 – №3, ‒ 61 с. - завантажити

Індивідуальні навчальні плани за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, спеціалізацією Комп’ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностики на 2019/2020 навчальний рік:

 • магістр професійної підготовки 1-го року навчання - завантажити
 • магістр наукової підготовки 1-го року навчання - завантажити
 • магістр професійної підготовки 2-го року навчання - завантажити
 • магістр наукової підготовки 2-го року навчання - завантажити

Дочірні категорії

Сторінка 1 із 3

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017