protasovПротасов Анатолій Георгійович – завідувач кафедри приладів та систем неруйнівного контролю, кандидат технічних наук, доктор педагогічних наук, професор. На кафедрі ПСНК працює з 1988 року.
У 1995 році захистив кандидатську дисертацію на тему „Розвиток методів активної теплової дефектоскопії елементів конструкцій авіаційної техніки”.
У 2012 р. захистив докторську дисертацію на тему „Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності майбутніх фахівців з неруйнівного контролю та технічної діагностики”.

Має список наукових праць - більше 100 найменувань, в т.ч. 2 монографії. З метою методичного забезпечення навчального процесу розробив та видав 5 методичних вказівок.
Викладає дисципліни: „Теплові методи неруйнівного контролю" та „Проектування систем технічної і медичної діагностики"

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

Маєвський Станіслав МихайловичКафедра приладів і систем неруйнівного контролю (ПСНК) заснована у 1981 року проф. Маєвським Станіславом Михайловичем. Вона стала першою створеною в Україні кафедрою, яка почала готувати спеціалістів, здатних розробляти та обслуговувати сучасні комп’ютерні системи контролю якості продукції та системи технічної й медичної діагностики. Таке поєднання техніки та медицини пояснюється тим, що фізичні методи, на яких базуються сучасні системи медичної діагностики на основі візуалізації внутрішньої структури організму людини, повністю відповідають методам інтроскопії – основним для неруйнівного контролю в техніці.
Маєвський Станіслав Михайлович -  д.т.н., проф., академік Академії інженерних наук (АІН) України, заслужений проф. НТУУ «КПІ», член ради Всесвітньої Федерації неруйнівного контролю (США). Очолював кафедру в період з 1981по 2006р., де працює й нині на посаді професора кафедри.
Викладає курси: Методи обробки інформації, Системи неруйнівного контролю.

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

Куц Юрій ВасильовичКуц Юрій Васильович - доктор технічних наук, професор, фахівець у галузі інфор­маційно-вимірювальних систем. Закінінчив Київський політехнічний інститут (1975), де від 1977 й працював: 1992–1999 – доц. каф. приладів і систем неруйнівівного конт­ролю. У період з 1999 по 2015 – працював у Національному авіаційному університуті (м.Київ): від 2004 – зав. кафедри інформаційно-вимірювальних систем. З 2015 і по теперішній час працює на посаді професора кафедри приладів і систем неруйнівного контролю КПІ ім. Ігоря Сікорського. Наукові дослідження: фазометрія, статист. оброблення ре­зультатів наук. вимірювань, фазові інфор­маційно-вимірювальних системи, магнітні та вихнострумові методи неруйнівного контролю.
Викладає курси: Електромагнітні методи неруйнівного контролю, Технічні і медичні системи

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

Баженов Віктор ГригоровичБаженов В.Г. випускник КПІ 1972р., закінчив радіотехнічний факультет за спеціальністю «Радіотехніка». Протягом багатьох років Баженов Віктор Григорович працював на кафедрі інформаційно-вимірювальної техніки науковим співробітником, разом з колективом був переведений до КБ "Шторм", очолював науково-дослідний сектор 32 КБ "Шторм" (1979-1982), був відповідальним виконавцем науково-дослідних робіт оборонного характеру. У 1981 р. захистив кандидатську дисертацію та перейшов на викладацьку роботу на кафедру приладів і систем неруйнівного контролю ПБФ, де працює й донині.

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

Петрик Валентин ФедоровичВ 1976 році закінчив Київський політехнічний інститут (КПІ), кафедра інформаційно-вимірювальної техніки факультету автоматики та електроприладобудування. Спеціальність – інженер-електрик.
В 1983 році закінчив аспірантуру КПІ, а в1984 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Волоконно-оптичні багатомодові фазові первинні вимірювальні перетворювачі».
В 1988 році присвоєно вчене звання доцента по кафедрі приладів та систем неруйнівного контролю.
В КПІ з 1970 року – студент, інженер, молодший науковий співробітник, аспірант, старший науковий співробітник, асистент, доцент.
Заступник завідуючого кафедрою, відповідальний за організацію виробничих, переддипломних та науково-дослідних практик студентів, куратор групи ПК-32.  Член Вченої ради факультету.
Викладає дисципліни: Метрологія; Контрольно-вимірювальна техніка; Оптичні прилади неруйнівного контролю.

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

sieryiЗакінчив у  1992 р. Київський політехнічний інститут за спеціальністю Фізичні методи та прилади інтроскопії. З 1992 року по теперішній час працює на кафедрі приладів та систем неруйнівного контролю, кандидат технічних наук, доцент. Має 20 наукових публікацій, з них 17 наукових, одна монографія та 2 навчально-методичних посібників.
Викладає дисципліни: Комп’ютерне проектування електронних схем.

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

 

Галаган Роман МихайловичДоцент кафедри ПРИЛАДІВ І СИСТЕМ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ НТУУ "КПІ". В 1998 р. вступив на кафедру ПСНК і у 2004 р. успішно її закінчив, захистивши магістерський диплом з відзнакою на тему "Методи дистанційного визначення координат перетворювача дефектоскопу в процесі контролю". На кафедрі працює з 2004 р.
В 2011 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему "Ультразвукова система статистичної діагностики технічного стану порцелянових ізоляторів" за спеціальністю 05.11.13 - прилади і методи контролю та визначення складу речовин.
Перелік навчальних дисциплін: Програмування (II семестр), Ультразвукові методи неруйнівного контролю, Математичне моделювання та цифрова обробка інформації (VIII семестр), Автоматизовані засоби акустичного неруйнівного контролю (IX та X семестри) - лекції та лабораторні заняття.
Галузь наукових інтересів - програмування, ультразвуковий неруйнівний контроль, робототехніка, нейронні мережі.
Керівник наукового  гуртка "Робототехніка та автоматизація".
Галузь ненаукових інтересів - ну дуже пасивний відпочинок :)
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

Муравйов Олександр ВолодимировичУ 2011 році закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», отримав  диплом магістра з відзнакою за спеціальністю Лазерна та оптоелектронна техніка. Працює на кафедрі приладів та систем неруйнівного контролю з 2014 р. на посаді асистента.
В 2015 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему "Пасивна оптична атермалізація діоптрійних об'єктивів інфрачервоних приладів" за спеціальністю 05.11.07 – оптичні прилади та системи.
Викладає дисципліни: Матеріалознавство (1 курс), Комп'ютерні методи проектування та розрахунків (2 курс), Основи оптичного неруйнівного контролю (4 курс), Теорія сигналів (3 курс), Математичне моделювання та цифрова обробка інформації (4 курс), Оптичні прилади неруйнівного контролю (5 курс).
Контакти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

Лашко Олена Вікторівна

У 2005 році закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю Прилади і системи неруйнівного контролю. У 2012 році отримала диплом магістра за фахом Психолог, викладач ВНЗ. На кафедрі працює з вересня 2004 року, з 2006 року – на посаді асистента кафедри приладів і систем неруйнівного контролю.

Фахівець з неруйнівного контролю, практикуючий психолог, громадський діяч. Відповідальна за організацію дипломного проектування та випускної атестації студентів на кафедрі ПСНК, відповідальна за перевірку на плагіат кваліфікаційних робіт всіх рівнів. Координатор проекту «Студентська рада ПСНК», куратор навчальної групи. Співорганізатор науково-практичних заходів. Автор курсів лекцій, лабораторних робіт, методичного забезпечення дисциплін. Має публікації з технічних та психологічних напрямків наукових досліджень.

Перелік навчальних дисциплін та кредитних модулів: Спеціальні розділи неруйнівного контролю, Технологія контролю, Програмування, Чисельні методи.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сайт: http://lawko.edu.kpi.ua

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

 

Дугін Олександр ЛеонідовичУ 2010 році закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю Прилади і системи неруйнівного контролю. З листопада 2010 року навчався в аспірантурі на приладобудівному факультеті за спеціальністю "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин". З вересня 2012 року працює в Національному технічному університеті України „Київський політехнічний інститут” на кафедрі приладів і систем неруйнівного контролю приладобудівного факультету на посаді асистента кафедри.
Викладає дисципліни: Мікропроцесорна техніка (3 курс), Мікропроцесорна техніка (3 курс), Електроніка (2,3 курси), Контрольно-вимірювальна техніка (4курс), Метрологія (2 курс).
Контакти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

bohdanУ 2005 році закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю Прилади і системи неруйнівного контролю. З 2009 року навчалася в аспірантурі на приладобудівному факультеті за спеціальністю "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин". З 2008 року працює в Національному технічному університеті України „Київський політехнічний інститут” на кафедрі приладів і систем неруйнівного контролю приладобудівного факультету на посаді інженера та асистента за сумісництвом.
Викладає дисципліни: Прикладна механіка, Акустичні методи НК

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

Лисенко Юлія ЮріївнаУ 2007 році закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю Прилади і системи неруйнівного контролю. В період з 2010 по 2014 рік навчалася в аспірантурі на приладобудівному факультеті за спеціальністю "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин". З квітня 2007 року працює в Національному технічному університеті України „Київський політехнічний інститут” на кафедрі приладів і систем неруйнівного контролю приладобудівного факультету на посаді інженера та асистента  кафедри (за сумісництвом). У 2018 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему "Інформаційно – діагностична система імпульсного вихрострумового неруйнівного контролю виробів машинобудування" за спеціальністю 05.11.13 - прилади і методи контролю та визначення складу речовин.
Викладає дисципліни: інформатика, електромагнітні методи НК, теплові методи НК.

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

 

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017