Розклад занять та іспитів

calendar

Розклад іспитів

Розклад занять

 • Розклад занять для 1-6 курсів на 2-й семестр 2018/2019 н.р.
  завантажити (xls) - оновлено 11.02.2019
 • Актуальний розклад також розміщено на сайті rozklad.kpi.ua

Розклад консультацій

 Перелік іспитів та заліків на літній сесії 18/19н.р.:

 • 1 курс
  Екзамени: Вища математика 2, Фізика 2, Програмування 2
  Диф/заліки: -
  Заліки: Комп’ютерна графіка, Іноземна мова 1, Засади усного професійного мовлення, Теоретична механіка, Інформаційні технології
  Курсові проекти: -

 • 2 курс
  Екзамени: Спеціальні розділи математики (Теорія ймовірності та математична статистика), Спеціальні розділи електротехніки, Технологія розробки програмного забезпечення 2
  Заліки: Спеціальні розділи математики (Чисельні методи), Екологічна безпека інженерної діяльності, Комп’ютерна електроніка 1, Іноземна мова 2, Конструювання пристроїв неруйнівного контролю
  Курсові проекти: - Конструювання пристроїв неруйнівного контролю

 • 3 курс
  Екзамени: Контрольно-вимірювальна техніка, Теорія автоматичного управління, Комп’ютерне моделювання процесів і систем
  Заліки: Іноземна мова професійного спрямування 1, Трудове право України, Проектування електронних трактів систем НК, Логіка, Технології електромагнітного неруйнівного контролю
  Курсові проекти: Контрольно-вимірювальна техніка

 • 4 курс
  Екзамени: Ультразвукові методи НК 2, Основи оптичного НК
  Заліки: Математичне моделювання та цифрова обробка інформації, Переддипломна практика
 • 1 курс – науковий магістр, професійний магістр
  Екзамени: Автоматизовані засоби акустичного неруйнівного контролю 2, Сучасна теорія управління 2, Мікроконтролери в системах неруйнівного контролю
  Заліки: Інтелектуальна власність та патентознавство, Основи інженерії та технології сталого розвитку, Іноземна мова професійного спрямування, Науково-дослідна робота над темою магістерської дисертації, Інформаційні та інтелектуальні системи, Спеціальні розділи неруйнівного контролю
  Курсові проекти: -

 • 1 курс – доктор філософії
  Екзамени: Філософська гносеологія та епістемологія 2, Іноземна мова для наукової діяльності – 2
  Заліки: Представлення та обговорення результатів наукової роботи
 • 2 курс – доктор філософії
  Екзамени: Вибрані питання статистичного аналізу результатів вимірювання випадкових фазових зсувів сигналів, Інформаційне забезпечення автоматизованих систем
  Заліки: Статистичні методи визначення залежностей між випадковими величинами, Методика представлення та захисту наукових результатів іноземною мовою

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017