ball2Вітаємо першокурсників зі вступом до КПІ ім. Ігоря Сікорського!

Зістрічі студентів 1 курсу групи ПК-01 відбудуться он-лайн:

Під час зустрічей буде надаватись уся необхідна інформація щодо формату навчання в 1му семестрі, будуть висвітлені всі актуальні питання та дані відповіді на питання студентів.

До зустрічі на конференції!

Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2020 році 

Основні положення, етапи вступної кампанії, перелік документів, всі правові елементи, які пов’язані із твоїми можливостями для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2020 році.

Додатки до правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2020 році:

  1. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань, творчих конкурсів) для вступу до КПІ ім. Ігоря Сікорського
  2. Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2020 році 
  3. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних фахових випробувань) при вступі на основі здобутого ОКР «молодший спеціаліст»
  4. Перелік конкурсних пропозицій КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2020 році
  5. Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошено набір на освітній ступінь бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» в 2020 році

Кафедра приладів і систем неруйнівного контролю (ПБФ) проводить набір студентів на навчання по спеціальності 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» за освітньою програмою підготовки «Роботизовані і автоматизовані системи неруйнівного контролю та діагностики»:

Вступ на 1 курс - за сертифікатами ЗНО, форма навчання денна, бюджет, навчання протягом 4-х років

Вступ до магістратури - за результатами вступних випробувань, форма навчання денна (бюджет) або заочна (контракт), навчання протягом 1,5 років (професійна програма підготовки) або 2 роки (наукова програма підготовки).

Детальніше про освітню програму "Роботизовані і автоматизовані системи неруйнівного контролю та діагностики"

abiturient5Вступ на 1 курс

Інформація для вступників на 1 курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра по спеціальності 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології», за освітньою програмою підготовки «Роботизовані і автоматизовані системи неруйнівного контролю та діагностики». Навчання протягом 4-х років.

Вступ до магістратури

Інформація для вступників на 1 курс (колишній 5 курс) на навчання для здобуття ступеня магістра по спеціальності 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології», за освітньою програмою підготовки «Роботизовані і автоматизовані системи неруйнівного контролю та діагностики». Навчання протягом 2-х років.

Уся інформація доповнюється по мірі надходження.

 

В даній категорії зібрана інформація для вступників на 1 курс - Бакалаврат.

Навчання протягом 4-х років.

В даній категорії зібрана інформація для вступників на 1 курс (колишній 5 курс) - Магістратура.

Навчання протягом 2-х років.

В даній категорії зібрана інформація для вступників для здобуття наукового ступеня Доктора філософії.

Навчання протягом 4-х років.

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017