Матеріальне забезпечення

Навчальні аудиторії та лабораторії кафедри ПСНК територіально розміщені в корпусі №20 та №18. Кафедра має дві лекційні аудиторії, обладнані сучасними мультимедійними пристроями, два власні комп‘ютерні класи, чотири лабораторії, оснащені сучасними приладами та засобами неруйнівного контролю, аудиторія курсого та дипломного проектування, яка укомплектована навчальною, науковою, методичною, довідковою і нормативно-законодавчою літературою, викладацька аудиторія та навчально-методичний кабінет. Кафедра є учасником програми співробітництва з Melexis, що дає право використовувати найсучаснішу електроніку у навчальному процесі.

Комп'ютерний клас (511-20) має 20 посадкових місць, оснащених 20 сучасники ПК, та додатково 5 посадкових місць для роботи з ноутбуками. В 2009 році дана аудиторія за технічним забезпеченням та станом визнана кращою в університеті та нагороджена відповідним дипломом.
Відповідальний за аудиторію: Галаган Р.М.

511 1

511 2

511 3

511 6

Комп'ютерний клас (517-20) має 15 посадкових місць, оснащених 10 сучасники ПК, та додатково 5 посадкових місць для роботи з ноутбуками. Крім того, дана аудиторія оснащена сучасним обладнанням в рамках програми співпраці з вищими навчальними закладами київського підрозділу компанії Melexis N.V (Бельгія) ДП «Мелексіс-Україна». На базі цього обладнання створено повноцінні робочі місця, кожне з яких включає в себе високочастотний цифровий осцилограф, програмований прецизійний блок живлення, багатофункціональний цифровий генератор сигналів, високоточний мультиметр та макетну навчальну плату.
Відповідальний за аудиторію: Суслов Є.Ф.

511 1

511 2

511 3

511 4

Лабораторія теплового неруйнівного контролю має 20 посадкових місць, оснащених приладами та засобами для проведення лабораторного курсу з дисципліни "Теплові методи НК" (тепловізори, пірометри, ПК з спеціальним ПЗ, радіометри, лабораторні макети з перетворювачами різних типів тощо).
Відповідальний за аудиторію: Протасов А.Г.

511 1

511 2

511 3

511 4

226 1Лабораторія акустичного неруйнівного контролю має 20 посадкових місць, оснащених приладами та засобами для проведення лабораторних робіт з  використанням акустичних методів НК (акустичні дефектоскопи, товщиноміри, ПК з спеціальним ПЗ, лабораторні макети з перетворювачами різних типів тощо).
Відповідальний за аудиторію: Галаган Р.М.

Лабораторія оптичного неруйнівного контролю має 20 посадкових місць, оснащених приладами та засобами для проведення лабораторних робіт з  використанням оптичних методів НК (мікроскопи, каліматори, лазери, теодоліти, інтерферометри, ПК з спеціальним ПЗ, лабораторні макети тощо).
Відповідальний за аудиторію: Муравйов О.В.

511 1

511 2

511 3

331 1Лабораторія електромагнітного неруйнівного контролю має 20 посадкових місць, оснащених приладами та засобами для проведення лабораторних робіт з  використанням явищ електромагнітного поля (дефектоскопи, товщиноміри, ПК з спеціальним ПЗ, лабораторні макети для дослідження вихрострумових перетворювачів різних типів тощо).
Відповідальний за аудиторію: Куц Ю.В.

 

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017