controlРеультати другої атестації (1 семестр):

Семестровий рейтинг з дисципліни "Технології теплового НК" - завантажити

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017