Захисти магістерських дисертацій 2020 року (наукового спрямування)

Вітаємо магістранта 2020 року випуску

Повшенка Олександра

з успішним захистом магістерської дисертації!

Щиро бажаємо подальших успіхів, наснаги та креативності в наукових справах та починаннях!

photo5339212788305866102 photo5339212788305866101 photo5339212788305866100

Захист проводився дистанційно з використанням платформи відео-конференцій ZOOM. Участь в онлайн конференції із захисту кваліфікаційної роботи змогли взяти участь усі бажаючі.

Інформація про магістрську дисертацію:
Тема кваліфікаційної роботи: «Вдосконалення ультразвукового тракту»
Науковий керівник: завідувач кафедри ПСНК, д.п.н., професор Протасов А.Г.
Рецензент: д.т.н., доцент, зав. каф. Інформаційно-вимірювальних технологій  В. С. Єременко

З текстом роботи можна ознайомитися за посиланням: https://psnk.kpi.ua/index.php/studentu/biblioteka-2/51-anotatsii/mahistry/509-povshenko-o-vdoskonalennya-ul-trazvukovogo-traktu

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017