Програма переддипломної практики  для студентів за напрямом підготовки 6.051003 «Приладобудування»  освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст професійного спрямування 705100305  «Прилади і системи неруйнівного контролю» за денною  формою навчання складена відповідно до робочої навчальної програми кафедри приладів та систем неруйнівного контролю.

Розробник програми: доцент, к.т.н., доцент Петрик Валентин Федорович     

Програма переддипломної практики  для студентів за напрямом підготовки 6.051003 «Приладобудування»  освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за денною  формою навчання складена відповідно до робочої навчальної програми кафедри приладів та систем неруйнівного контролю.
Розробник програми: доцент, к.т.н., доцент Петрик Валентин Федорович

Сторінка 2 із 2

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017