У даній роботі був спроєктований ультразвуковий товщиномір. У вступі обґрунтовується актуальність і необхідність розробки.

У першому розділі проведено аналітичний огляд, в якому були розглянуті основні методи товщинометрії та принцип роботи цих методів: ехо-метод, імпедансний метод, метод вільних коливань, акустичної емісії, також розлядались і інші методи товщинометрії. Крім того, було проведено загальний огляд та нормативно-технічну базу вихрострумового контролю та наявні прилади за темою проєкту.

Впродовж дипломного проєкту було розглянуто і проаналізовано існуючі методи та засоби вимірювання електростатичного поля. Було розраховано час за який різні методи вимірюють електростатичне поле, та висвітлено різницю між цими методами. Також було спроєктовано пристрій на базі динамічного(ротаційного) методу з покращеннями його параметрів, а саме розмірів. Також обрано сучасні елементи для неї. Зроблено висновки щодо доцільності вимірювання електростатичного поля в різних галузях.

На дипломний проєкт студента четвертого курсу групи ПК-61 Опришка Максима Сергійовича з теми: «Прилад для вимірювання інтенсивності ультрафіолетового випромінювання». У цьому дипломному проєкті був розроблений портативний прилад для вимірювання інтенсивності ультрафіолетового випромінювання.

В першому розділі були представлені загальні теоретичні відомості оптичного неруйнівного контролю та його методів. Також наведені моделі оптичного випромінювання. У другому розділі  цього дипломного проєкту  було розглянуто прилади для оптичного неруйнівного контролю. Також було наведено теоретичні відомості про типи фотоприймальних елементів, їх структуру та характеристики.

Метою даного дипломного проекту є розробка приладу для визначення концентрації діоксиду вуглецю у повітрі. Тема проекту є досить актуальною, адже проблема впливу низької якості повітря на організм людини входить до п'ятірки найважливіших проблем охорони здоров'я за даними різних асоціацій у світі.
Перший розділ присвячено огляду проблематики забрудненості атмосфери та її зміни за останні роки. Було розглянуто нормативи безпечної концентрації у приміщення та європейський стандарт. Проаналізовано вплив різних концентрацій двоокису вуглецю на стан людини. У другому розділі роботи було розглянуто методи вимірювання концентрації діоксиду вуглецю та сучасне обладнання.

У дипломному проекті був спроектований вихрострумовий дефектоскоп для контролю електропровідності матеріалу. У вступі обґрунтовано актуальність розробки.

У першому розділі проведено аналітичний огляд, в якому розглянуто: електромагнітні характеристики речовин, котушки індуктивності, методи електромагнітної структуроскопії, а також розглянуто особливості ОК та властивості матеріалу ОК – сталі.

У другому розділі проведено розрахунок вихрострумового перетворювача. Обрані конструктивні параметри перетворювача, розраховано вихідні сигнали, граничне значення струму перегріву котушки, глибина проникнення вихрових струмів тощо.

Сторінка 1 із 8

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017