bntu2

Приглашаем принять участие в 10–й Международной научно-технической конференции «Приборостроение - 2017», которая состоится 01 – 03 ноября 2017 г. в г. Минск, Республика Беларусь, в Белорусском национальном техническом университете.

Тематика конференции
1. Измерительные системы и приборы, технические средства безопасности
2. Методы исследований и метрологическое обеспечение измерений
3. Физические, физико-математические, материаловедческие и технологические основы приборостроения
4. Управление производством и подготовка специалистов для приборостроительной отрасли

24october17Запрошуємо вас взяти участь у науково-технічній конференції «Неруйнівний контроль в контексті асоційованого членства України в ЄС», яка відбудеться 24-27 жовтня 2017р. в Польщі в м. Люблін (Наленчув). Організатори конференції: Українське товариство неруйнівного контролю та
технічної діагностики, Навчальний центр ПП ДП-ТЕСТ.

Основні теми конференції:

  1. Європейське законодавство в сфері НК і ТД: Підходи до впровадження Директив ЄС. Досвід та стратегія.
  2. Стандартизація в сфері НК: Перехід на європейські стандарти. Стан і проблеми впровадження.
  3. Кваліфікація і сертифікація персоналу. ISO 9712, EN4179, галузеві системи сертифікації.
  4. Перегляд стандарту ISO 9712:2012: основні переваги і недоліки.
  5. Інженерна освіта та конкурентоспроможність національних фахівців на міжнародному ринку.
  6. Нові дослідження та розробки українських вчених в сфері неруйнівного контролю та технічної діагностики та моніторингу.
  7. Інноваційні технології неруйнівного контролю, досвід розробки, виробництва та впровадження.

В рамках конференції передбачається проведення семінарів:

  1. Гармонізація національної нормативно-правової бази в галузі неруйнівного контролю з вимогами директив ЄС на досвіді Болгарії.
  2. Освітні і наукові проекти та програми розвитку ЄС: можливості залучення фінансування.

24october17 2Запрошуємо взяти участь в 6-й Міжнародній науково-технічній конференції “Метрологія, інформаційно-вимірювальні технології та  системи” (МІВТС-2017), яка відбудеться  24-25 жовтня 2017 г. на базі Національного наукового центру «Інститут метрології».

Приблизне коло питань, що будуть обговорюватися:
•    Теоретичні основи метрології;
•    Основні елементи простежуваності вимірювань;
•    Законодавча метрологія та міжнародне співробітництво;
•    Метрологічне забезпечення інформаційно-вимірювальних систем;
•    Сучасні технології різних видів вимірювань;
•    Навчання у галузі метрології, стандартизації, сертифікації, оцінювання якості.

avia2017Запрошуємо Вас взяти участь у ХIII Міжнародній науково-технічній конференції «АВІА-2017», яка відбудеться 19-21 квітня 2017 року в Національному авіаційному університеті.

Мета конференції
Обговорення науково-технічних досягнень, визначення перспективних напрямків досліджень, організація міжнародного співробітництва в галузі авіаційного транспорту та його інфраструктури, аналіз глобальних тенденцій та практичних, експериментальних і теоретичних досягнень наукової спільноти в галузі безпеки авіації та космічних технологій.

Організаційний комітет запрошує взяти участь у роботі науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології – 2017», яка відбудеться в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут” 19–20 квітня 2017 року.

bntu2Приглашаем Вас принять участие в 10-й Международной студенческой научно-технической конференции «Новые направления развития приборостроения», которая состоится 26 – 28 апреля 2017г. в г.Минск, Республика Беларусь, в Белорусском национальном техническом университете.

nauШановні колеги, запрошуємо Вас взяти участь у роботі Х Міжнародної науково-практичної конференції «Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси» (ІІРТК-2017), що відбудеться 16-17 травня 2017 р. в Національному авіаційному університеті, м. Київ.
До участі у роботі конференції запрошуються науковці, аспіранти та студенти.

 

Шановні студенти та аспіранти!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Х науково-практичної конференції студентів та аспірантів "Погляд у майбутнє приладобудування", що відбудеться в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут” 16-17 травня 2017 року.

Пропонуємо Вам взяти участь у ХVI Міжнародній науково-технічній конференції “Приладобудування: стан і перспективи”, яка відбудеться в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний  інститут” з 16 по 17 травня 2017 року.

23mayЗапрошуємо вас до участі у роботі Х Міжнародної конференції «Проблеми теплофізики та теплоенергетики», що відбудеться 23 – 26 травня 2017 р. в м. Києві.

Мета конференції: Координація зусиль вчених, фахівців, бізнесменів у вирішенні проблем теплопостачання та ефективного використання енергоресурсів на найближчу перспективу.

Доповіді будуть прийматися з результатами досліджень, що мають науково-практичне значення, конкретними пропозиціями з новим підходом до вдосконалення системи теплопостачання та ефективного використання енергоресурсів у комунальній енергетиці та промисловості, включаючи техніко-економічну оцінку проектів.

wrtys17On 23-26 May, 2017 the IX International Conference of young scientists «Welding and Related Technologies» will be held by the Young Scientists  Council of the PWI with the support of the National Academy of Sciences of Ukraine, Scientific Center of Polish Academy of Sciences in Kyiv and The E. O. Paton Electric Welding Institute.

We invite young researchers up to 35 years old to participate in the Conference. Participation of students, Ph.D. students, young researchers, representatives of industrial enterprises and scientific organizations as guests of scientific schools without presentations with receiving of personal certificate of participation in the scientific schools in the relevant areas is also appreciated.

The Conference will be held as plenary sessions and posters. Plenary presentation is limited to 15 minutes. For poster presentation prepare a short introduction presentation up to 3 minutes (3-4 slides).

IEEEUkraineThe 2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON) in Kyiv, Ukraine, will take place on May 29 – June 2, 2017.

The First IEEE UKRCON-2017 general theme, Celebrating 25 Years of IEEE Ukraine Section, reflects the profound impact of IEEE on the Ukrainian Science for the last 25 years. IEEE Ukraine Section was founded on November 21, 1991 and for 25 years helps Ukrainian scientists find ways for cooperation with various international partners through IEEE conferences and grants.

We invite to submit paper and take part in the IEEE UKRCON-2017 to celebrate together 25th Anniversary of IEEE Activities in Ukraine!

30may17Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IХ-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2017», яка відбудеться 30 - 31 травня 2017 р. Робочі мови конференції – українська, російська та англійська.

До участі в науково-технічній конференції запрошуються учені і фахівці, напрям діяльності яких пов’язаний з тематикою конференції. За підсумками конференції буде створений збірник матеріалів (ISSN 2524-0544 (Print)), який буде розташований на сайті конференції http://infocast.kpi.ua. Розширені матеріали конференції публікуються в професійно-науковому виданні "Нові матеріали і технології в машинобудуванні" (ISSN 2519-450X (Online)). Кількість співавторів однієї статті та кількість статей, що надається одним автором, не обмежуються.

8june17Запрошуємо взяти участь у 3й всеукраїнській науково-технічній конференції “Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування”, яка відбудеться 8-9 червня 2017 року на базі факультету прикладних інформаційних технологій та електроінженерії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя за адресою: м. Тернопіль, вул. Руська, 56 (навчальний корпус № 2).

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017