Lashko Olena

Лашко Олена ВікторівнаУ 2005 році закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю Прилади і системи неруйнівного контролю. У 2012 році отримала диплом магістра за фахом «Психолог. Викладач ВНЗ». На кафедрі працює з вересня 2004 року. З вересня 2006 року – на посаді асистента кафедри приладів і систем неруйнівного контролю.
Викладає дисципліни: Вступ до фаху (1 курс), Математичне моделювання (2 курс), Технологія контролю (4 курс), Інформатика (Основи програмування та алгоритмізації задач, 1 курс), Математичне моделювання (2 курс).
Відповідальна по кафедрі за організацію дипломного проектування та випускної атестації студентів. Координатор Студентської ради ПСНК, куратор групи ПК-41. Автор курсів лекцій, лабораторних робіт, методичного забезпечення дисциплін. Має наукові публікації з технічних та психологічних напрямків дослідження, а також публікації поетичних творів.
Коло професійних інтересів: гуманізація вищої технічної освіти, формування особистості студента в умовах навчання, розвиток науки і техніки.
Контакти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., сайт: lawko.edu.kpi.ua

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

СЕМАНТИЧНI ТЕХНОЛОГIЇ В НЕРУЙНIВНОМУ КОНТРОЛI
Семантичнi технологiї (СТ) передбачають вилучення та обробку знань про данi певної предметної областi окремо вiд обробки самих даних. Одна з можливих областей застосування СТ в НК — програмне забезпечення, що допомагає спецiалiстам НК проводити контроль складних промислових виробiв в умовах, коли множина таких засобiв контролю досить динамiчна.
Лашко О.В. Семантичнi технологiї в неруйнiвному контролi / О.В. Лашко, Б.В. Булах // System Analysis and Information Technologies : 17-th International Conference SAIT 2015, Kyiv, Ukraine, June 22-25, 2015. - p.244.

РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ В НЕРАЗРУШАЮЩЕМ КОНТРОЛЕ
Статья содержит краткий обзор современных направлений развития информационных технологий обработки данных, а также предложения относительно их применения для решения задач неразрушающего контроля. В статье рассмотрены некоторые виды распределенных вычислений. Особое внимание уделено грид-технологиям и облачным вычислениям, а также перспективам их применения при обработке данных в неразрушающем контроле.
Лашко Е.В. Распределенные вычисления в неразрушающем контроле / Е.В. Лашко, Б.В. Булах // Научные известия. – Созополь, 2014. - C. 31-33.

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ В НЕРАЗРУШАЮЩЕМ КОНТРОЛЕ
Статья посвящена исследованию возможностей применения инновационных направлений развития информационных технологий для решения задач неразрушающего контроля, технической и медицинской диагностики.
Лашко Е.В. Современные информационные технологии обработки данных в неразрушающем контроле / Е.В. Лашко, Б.В. Булах // Приборостроение-2014 : матер. 7-й Междунар. научн.-техн. конф., 19-21 ноября 2014 г. – Минск, Республика Беларусь, 2014. – С.85-87.

ДОВІРА МІЖ СТУДЕНТОМ І ВИКЛАДАЧЕМ ЯК ЧИННИК УСПІШНОГО ВИВЧЕННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
Стаття присвячена дослідженню ролі і місця довіри між студентом і викладачем при вивченні фундаментальних дисциплін. Завдання дослідження: встановлення актуальності вивчення довіри між студентом і викладачем у технічному ВНЗ, а також визначення оптимального рівня довіри студента викладачу в умовах вивчення фундаментальних дисциплін.
Лашко О.В. Довіра між студентом і викладачем як чинник успішного вивчення фундаментальних дисциплін / О.В. Лашко // Наукові дослідження сучасності : зб. наук. праць за матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 30 жов. 2014 р. - К., 2014. - С. 21-23.

ДОВІРЧИЙ ПРОФІЛЬ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Стаття присвячена дослідженню ролі і місця довіри між учасниками освітнього процесу, зокрема - виявленню зручного і наочного способу відображення вираженості якостей особистості викладача, які, на думку студентів, виступають як критерії довіри йому.
Лашко О.В. «Довірчий профіль» викладача вищого навчального закладу / О.В. Лашко // Інноваційний потенціал української науки – ХХІ сторіччя : зб. стат. учасників ХХ всеукр. наук.- практ. конф. – З., Т. 1, 2013. – С. 44-46.
Переглянути повний перелік публікацій

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Серед методичних розробок викладача - навчальні та робочі навчальні програми дисциплін, курси практикумів та лабораторних робіт, конспектів лекцій.
Переглянути методичні матеріали

РОБОТА КУРАТОРА

З 2009 по 2014 рр. Лашко О.В. виконувала обов'язки куратора групи ПК-92, студенти якої успішно захистили дипломні проекти спеціаліста та магістерські дисертації у 2015 р.
З 2014 року - куратор групи ПК-41. Кураторьска година проводиться з групою кожні два тижні. Куратор підтримує тісний зв'язок із студентами групи та їх батьками.
Більше про роботу куратора

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017