Про освітню програму - Роботизовані і автоматизовані системи неруйнівного контролю та діагностики

0Особливості освітньої програми "Роботизовані і автоматизовані системи неруйнівного контролю та діагностики"

(входить до спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології)

 • Студенти навчаються створювати роботизовані діагностичні комплекси, опановуючи програмне забезпечення LabView.
 • За допомогою програмних пакетів Multisim та Altium Designer студенти навчаються моделювати складні електронні пристрої та проектувати друковані плати.
 • Вивчення САПР AutoCad та SolidWorks дозволяє студентам проектувати тривимірні моделі елементів роботизованих систем.
 • Комп'ютерне моделювання фізичних процесів студенти виконують за допомогою спеціалізованих математичних пакетів Mathcad та MATLAB.
 • За час навчання на кафедрі ПСНК студенти опановують програмування, вивчаючи мови C++, Python та Java.
 • Для програмування роботизованих систем використовується платформа Arduino та мікроконтролер STM32.
 • Для створення систем штучного інтелекту та комп'ютерного бачення студенти вивчають методи Deep Learning із використанням бібліотек Keras та
  Tensorflow.
1 2 9 15

Наші переваги

 • Сучасна вища осв та на як сному р вн  з вико-ристанням передових ІТ-технологій.
 • Вивчення програмування та отримання знань, що дозволяють проектувати складні  роботизовані системи на сучасній елементній базі.
 • Дружній та доброзичливий колектив, в якому поєднуються професіоналізм досвідчених викладачів та енергія молодих вчених.
 • Стажування закордоном в університетах США та Німеччини.
 • Можливості працевлаштування як в галузях, пов'язаних  з інформаційними технологіями та розробкою ПЗ, так і в галузі  робототехніки, неруйнівного контролю, приладобудування тощо. На кафедрі діє власний науково-практичний гурток «РОБОТОТЕХНІКА ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ», де студенти навчаються розводити друковані плати, паяти сучасні мікросхеми та друкувати на 3D-принтері механічні вузли роботизованих систем.

11В лабораторіях акустичного, оптичного, теплового та електромагнітного неруйнівного контролю студенти проводять цікаві  досліди та здобувають навички практичного застосування набутих знань.

Кафедра забезпечує підготовку БАКАЛАВРІВ (4 роки) та МАГІСТРІВ (1 рік) за освітньо-професійною програмою «Роботизовані і автоматизовані  системи неруйнівного контролю та діагностики». Кращі  студенти рекомендуються до вступу в АСПІРАНТУРУ.

 

Яку підготовку забезпечує кафедра ПСНК?

Дисципліна «Комп'ютерне моделювання процесів і систем»

Студенти навчаються створювати застосунки з графічним інтерфейсом, що дозволяють автоматизувати різноманітні процеси, опановуючи програмне забезпечення LabView. Також навчаються створювати системи технічного зору для роботизованих комплексів.
Практичні заняття проходять в комп’ютерному класі кафедри.

Дисципліна «Програмування»

13Студенти вивчають мови програмування C++ та Python. Область застосування мови С++ включає створення операційних систем та прикладних застосунків різної складності, програмування мікроконтролерів, технологію IoT тощо. Мова Python сьогодні широко використовуються в data science, машинному навчанні (одним із видів якого є нейронні мережі), робототехніці, аналізі та візуалізації даних. Практичні заняття проходять в комп’ютерному класі кафедри.

Дисципліна «Технології розробки програмного забезпечення»

Студенти вивчають мову програмування Java, яка широко використовується для створення десктопних, мережевих, мобільних та корпоративних застосунків. Студенти використовують Java у власних наукових проектах. Заняття проводять викладачі ФІОТ в комп’ютерному класі цього факультету.

Дисципліна «Основи робототехніки та програмування роботів»

14У цій дисципліні вивчаються основні підходи до створення роботизованих пристроїв, способи їх програмування та розробка алгоритмів управління. Лабораторні роботи присвячені створенню роботів на основі платформи Arduino. Для практичних занять використовується лабораторія робототехніки.

Дисципліна «Тривимірне моделювання конструкцій та механізмів роботизованих систем»

У цій дисципліні основна увага приділена САПР Solid Works, за допомогою якої студенти навчаються створювати тривимірні моделі роботів, приладів, датчиків тощо та виконувати імітаційне моделювання розроблених конструкцій. Студенти мають можливість надрукувати розроблені моделі за допомогою 3D-принтеру.

Дисципліна «Комп’ютерна електроніка»

12У цій дисципліні студенти вивчають аналогову та цифрову електроніку. Використовуються сучасні цифрові осцилографи, генератори сигналів, блоки живлення та макетні плати. Додатково вивчається програмний пакет Multisim, за допомогою якого студенти навчаються моделювати складні електронні пристрої. Лабораторні заняття проходять в лабораторії компанії Melexis.

Дисципліна «Комп’ютерне проектування електронних схем»

За допомогою програмних пакетів Altium Designer студенти навчаються створювати друковані плати. Додатково проводяться воркшопи із паяння, на яких студенти навчаються працювати із паяльниками, паяльними станціями тощо.

Дисципліна «Мехатроніка»

У цій дисципліні студенти вивчають механічні вузли роботизованих систем, їх компонування та взаємодію, а також навчаються розраховувати електроприводи. На лабораторних заняттях студенти навчаються управляти за допомогою мікроконтролерів двигунами постійного струму, кроковими двигунами, серводвигунами та конструювати маніпулятори і ходові частини різних роботизованих систем.

Дисципліна «Системи автоматизації інженерних розрахунків»

Студенти виконують комп'ютерне моделювання складних фізичних процесів за допомогою спеціалізованих математичних пакетів Mathcad та MATLAB.

Дисципліна «Теоретичні основи ультразвукового неруйнівного контролю»

Вивчення цієї дисципліні дозволить студенту проектувати ультразвукові системи неруйнівного контролю, діагностики та управління. Лабораторні заняття проходять в спеціалізованій лабораторії, де студенти проводять цікаві досліди та здобувають навички практичного застосування набутих знань.

Дисципліна «Технології електромагнітного контролю»

У цій дисципліні студенти вивчають основні концепції контролю за допомогою електромагнітних хвиль.

10Дисципліна «Основи теплобачення та теплового контролю»

Ця дисципліна знайомить студентів з методами побудови систем теплобачення та організації теплового контролю. Лабораторні заняття проходять в спеціалізованій лабораторії

Дисципліна «Мікроконтролери в робототехнічних системах»

Студенти вивчають програмування мікроконтролерів STM32. Це дозволяє створювати потужні мікроконтролерні системи контролю, діагностики та управління.

Дисципліна «Штучні нейронні мережі»

Дисципліна присвячена вивченню методів Deep Learning для створення систем штучного інтелекту та комп’ютерного бачення з використанням бібліотек Keras та Tensorflow.

Дисципліна «Прикладна оптика»

У цій дисципліні студенти вивчають методи проектування оптичних систем для приладів контролю і діагностики. Лабораторні заняття проходять в спеціалізованій лабораторії.

03Дисципліна «Сучасні технології неруйнівного контролю»

Дисципліна присвячена вивченню сучасних технологій неруйнівного контролю у відповідності до актуальної національної, європейської та міжнародної нормативної документації у галузі. Розглядаються сучасні методи та засоби неруйнівного контролю, технології практичного застосування ультразвукових, радіографічних, магнітопорошкових, вихрострумових, капілярних та інших методів для виявлення дефектів продукції.

Та багато інших, не менш цікавих, дисциплін

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017