Розклад занять та іспитів

calendarАудиторні заняття у 2-му семестрі з 20 лютого по 18 квітня будуть проходити за тимчасовим розкладом!

Основний розклад занять для 1-6 курсів на 2-й семестр 2016/2017 н.р.
завантажити (xls)
Розклад занять для аспірантів 1-го року навчання (спеціальність 151, денна форма)
завантажити

Розклад екзаменів для студентів 4 курсу по завершенню ІI-го семестру 2016/2017 н.р. - завантажити (pdf)
Останні зміни/виправлення - 14.03.2017

 

Перелік іспитів та заліків на зимовій сесії:

1 курс
Екзамени: Вища математика 2, Загальна фізика 2, Програмування 2
Диф/заліки: Комп’ютерна графіка 2, Теоретична механіка
Заліки: Іноземна мова, Засади усного професійного мовлення, Система автоматизації інженерних розрахунків  
Курсові проекти: -

2 курс
Екзамени: Конструювання елементів приладів, Вища математика 4, Деталі та вузли приладів
Д/з: Іноземна мова
Заліки: Електроніка 1, Екологічна безпека інженерної діяльності, Електротехніка 2, Комп’ютерні методи проектування та розрахунків
Курсові проекти: - Деталі та вузли приладів

3 курс
Екзамени: Історія української культури, Спец. курс електроніки, ЕМНК, Контрольно-вимірювальна техніка
Д/з: Економіка організації та планування виробництва 2
Заліки: Теорія сигналів, Іноземна мова професійного спрямування, Правознавство
Курсові проекти: Контрольно-вимірювальна техніка

4 курс
Екзамени: Основи охорони праці, УМНК 2, Основи оптичного НК
Д/з: Математичне моделювання та цифрова обробка інформації, Переддипломна практика
Заліки: Менеджмент

1 курс - спеціалісти
Екзамени: Автоматизовані засоби акустичного неруйнівного контролю 2, Сучасна теорія управління, Комп’ютерно-інтегровані системи технічної та медичної діагностики
Д/з: Інформаційні технології
Заліки: Патентознавство та інтелектуальна власність, Основи теорії надійності, Іноземна мова професійного спрямування, Цивільний захист
Курсові проекти: Комп’ютерно-інтегровані системи технічної та медичної діагностики

1 курс - магістри
Екзамени: Автоматизовані засоби акустичного неруйнівного контролю 2, Сучасна теорія управління, Комп’ютерно-інтегровані системи технічної та медичної діагностики
Д/з: Інформаційні технології
Заліки: Патентознавство та інтелектуальна власність, Менеджмент стартап-проектів, Іноземна мова професійного спрямування, Цивільний захист, Науково-дослідна робота
Курсові проекти: Комп’ютерно-інтегровані системи технічної та медичної діагностики

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017