У період з 5 лютого по 11 березня у студентів 4 курсу була проведена переддипломна практика згідно попереднього розподілу, а у магістрантів 6 у цей же період - науково-дослідницька практика. Згідно умов проведення практики, цього року приймаючими студентів були київські підприємства, а саме: ТОВ НВФ "Діагностичні прилади", ІЕЗ ім. Є.О. Патона, ТОВ НВФ "Ультракон-сервіс", ДП-Тест, ВАТ "Меридіан", ТОВ НВФ "Ультракон".

На захисті звітів з переддипломної практики, який відбувся 12 березня 2018 року, студенти поділилися враженнями та отриманим досвідом співпраці та роботи в сучасних українських підприємствах-лідерах в галузі неруйнівного контролю.

Стиуденти 4 курсу мали змогу закріпити теоретичні знання з основних профільних дисциплін (курсів), пройдених за роки навчання, отримати практичні навички самостійної роботи, виконання індивідуального завдання, провести підбір матеріалів для виконання  дипломного проекту.

Магістранти мали змогу систематизувати, розширити й закріпити професійні знання, отримати навички ведення самостійної наукової роботи, дослідження й проведення експериментів, отримати досвід в дослідженні актуальної наукової проблеми. Крім того, в період практики кожен магістран проводить пошук та підбір необхідних матеріалів для виконання своєї випускної кваліфікаційної роботи - магістерської дисертації.

511 1

511 2

511 3

511 6

Робоча програма складена на основі програми, затвердженої деканом факультета «26»  травня  2016 р.

Вступ: Одним з елементів навчального процесу підготовки магістрів в області приладів та систем неруйнівного контролю  є науково-дослідна практика, яка сприяє закріпленню й поглибленню теоретичних знань студентів, отриманих при навчанні, умінню ставити завдання, аналізувати отримані результати й робити висновки, прид-банню й розвитку навичок самостійної науково-дослідної роботи. Науково-дослідна практика має велике значення для виконання магістерської дисертації й продовження наукової діяльності як аспіранта.

applicationШановні студенти 4 та 6 курсів

5 лютого об 11:00 в ауд. 510-20

відбудеться розподіл на практику
та видача всіх необхідних документів та вказівок для успішного її проходження та захисту

Присутність кожного обов'язкова!

Згідно графіку навчального процесу на 2017/18 навч.рік практика триватиме з 5 лютого по 11 березня.
По завершенню студенти подають звіт та отримують залік.

Програма переддипломної практики  для студентів за напрямом підготовки 6.051003 «Приладобудування»  освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст професійного спрямування 705100305  «Прилади і системи неруйнівного контролю» за денною  формою навчання складена відповідно до робочої навчальної програми кафедри приладів та систем неруйнівного контролю.

Розробник програми: доцент, к.т.н., доцент Петрик Валентин Федорович     

Програма переддипломної практики  для студентів за напрямом підготовки 6.051003 «Приладобудування»  освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за денною  формою навчання складена відповідно до робочої навчальної програми кафедри приладів та систем неруйнівного контролю.
Розробник програми: доцент, к.т.н., доцент Петрик Валентин Федорович

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017