Розклад занять та іспитів

calendar

Розклад занять

 • Розклад занять для 1-6 курсів на 2-й семестр 2017/2018 н.р.
  завантажити (xls) - зі змінами у 4 курсу за 28.02.
 • Розклад занять для аспірантів (1 семестр, спеціальність 151, денна форма)
  завантажити (doc) - 28.09.17

Розклад консультацій керівників ДП, МД

Розклад іспитів

 • Розклад іспитів для студентів 4 курсу (2-й семестр 2017/2018 н.р. )
  завантажити (pdf) - оновлено 11.04.
 • Розклад іспитів для студентів 1, 2, 3 та 5 курсів (2-й семестр 2017/2018 н.р. )
  завантажити (pdf) - оновлено 07.06.

Через технічні проблеми на rozklad.kpi.ua (неможливість коригування завантажених раніше даних), дійсний розклад розміщено на сайті факультету pbf.kpi.ua та на сайті кафедри!

 Перелік іспитів та заліків на зимовій сесії:

 • 1 курс
  Екзамени: Вища математика 2, Фізика 2, Програмування 2
  Диф/заліки: -
  Заліки: Комп’ютерна графіка, Іноземна мова 1, Засади усного професійного мовлення, Теоретична механіка, Інформаційні технології
  Курсові проекти: -

 • 2 курс
  Екзамени: Спеціальні розділи математики (Теорія ймовірності та математична статистика), Спеціальні розділи електротехніки, Технологія розробки програмного забезпечення 2
  Д/з: Комп’ютерна електроніка 1, Іноземна мова 2, Конструювання пристроїв неруйнівного контролю
  Заліки: Спеціальні розділи математики (Чисельні методи), Екологічна безпека інженерної діяльності
  Курсові проекти: - Конструювання пристроїв неруйнівного контролю

 • 3 курс
  Екзамени: Електромагнітні методи НК 1, Контрольно-вимірювальна техніка
  Д/з: Культура України
  Заліки: Мікропроцесорна техніка 1, Теорія сигналів 2, Іноземна мова професійного спрямування 1, Трудове право України, Проектування електронних трактів систем НК
  Курсові проекти: Контрольно-вимірювальна техніка

 • 4 курс
  Екзамени: Основи охорони праці, Ультразвукові методи НК 2, Основи оптичного НК
  Д/з: Переддипломна практика
  Заліки: Математичне моделювання та цифрова обробка інформації, Менеджмент

 • 1 курс – науковий магістр, професійний магістр
  Екзамени: Автоматизовані засоби акустичного неруйнівного контролю 2, Сучасна теорія управління 2, Комп’ютерно-інтегровані системи технічної та медичної діагностики
  Д/з: Інформаційні системи
  Заліки: Патентознавство та інтелектуальна власність, Основи сталого розвитку суспільства, Іноземна мова професійного спрямування, Науково-дослідна робота над темою магістерської дисертації
  Курсові проекти: Комп’ютерно-інтегровані системи технічної та медичної діагностики

 • 1 курс – аспіранти, доктор філософії
  Екзамени: Філософська гносеологія та епістемологія 2, Іноземна мова для наукової діяльності – 2
  Д/з: Методологія наукових досліджень, Основи статистичного опрацювання експериментальних даних
  Заліки: Педагогічна майстерність

 • 2 курс – аспіранти, доктор філософії
  Екзамени: Статистичні методи визначення залежностей між випадковими величинами, Вибрані питання статистичного аналізу результатів вимірювання випадкових фазових зсувів сигналів
  Заліки: Методика представлення та захисту наукових результатів іноземною мовою

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017