Основні завдання циклу лабораторних занять полягають у закріпленні на практиці теоретичних знань, отриманих студентами під час лекційних занять з даного кредитного модуля, а також застосування методів розрахунків, що вивчаються в рамках практичних занять.

Сторінка 1 із 2

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017