Розклад консультацій керівників
дипломних проектів бакалавра та магістерських дисертацій

доц. Протасов А.Г.

вівторок 14:00 – 15:00
512-20

проф. Куц Ю.В.

п’ятниця 14:00 – 16:00
510-20

доц. Галаган Р.М.

понеділок 14:00 – 16:00
226-18

доц. Баженов В.Г.

п’ятниця 14:00 – 16:00
510-20

доц. Петрик В.Ф.

вівторок 14:00 – 15:00
510-20   

доц. Суслов Є.Ф.

понеділок 12:30 – 13:30
517-20

ст. вик. Муравйов О.В.

середа 16:00 – 17:00
510-20

ст. вик. Павленко Ж.О.

середа 12:00 – 14:00
510-20

ас. Лашко О.В.
вівторок 512-20
І тиж.15:00 – 16:30
ІІ тиж.14:00 – 15:30 

ас. Лисенко Ю.Ю.

вівторок 16:00 – 17:00
510-20

ас. Дугін О.Л.

середа 12:20 – 14:00
510-20

ас. Богдан Г.А.

середа 12:20 – 14:00
510-20

application

Магістри - 2018

Авраменко Богдан Володимирович
Автоматизована система вихрострумового контролю виробів складної геометрії (науковий керівник проф., д.т.н., проф. Куц Ю.В.)

Богданов Володимир Михайлович
Дослідження ультразвукової системи контролю зміщення людської кістки при зламах (науковий керівник доц., к.т.н., доц. Баженов В.Г.)

student guideВартість виготовлення документів про вищу освіту з 19.12.2017 року становить: 33 грн 96 коп.

Вартість виготовлення включає в себе:
1. Диплом про вищу освіту - 12 грн. 72 коп ( в т.ч. ПДВ - 2 грн. 12 коп);
2. Додаток до диплому про вищу освіту - 21 грн. 24 коп (в т.ч. ПДВ-  3 грн. 54 коп)

Оплату проводить староста через бухгалтерію факультету (навпроти деканату ПБФ) згідно попередньо оформленої відомості (приклад відомості)

Папку для документів про вищу освіту можна придбати в книгарнях 1-го та 15-го корпусу (магазин "Технічна книга", адреса в корп. № 15: вул. Політехнічна, 14-а). Приблизна вартість 15 грн.

 

applicationПоложення про екзаменаційну комісію - завантажити
В даному документі викладено: порядок створення екзаменаційних комісій, обов’язки голови та членів екзаменаційних комісій, порядок проведення екзамену, порядок проведення захисту, підведення підсумків атестації, таблиця переведення балів до оцінок, рекомендації щодо структури звіту екзаменаційної комісії.

Спеціалісти (бланки 2017р.)

 1. Положення про випускну атестацію студентів - завантажити
  (В даному Положенні викладені загальноуніверситетські вимоги до структури та змісту дипломного проекту (роботи), стор. 40)
 2. Довідкові матеріали для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2017 року випуску:
  - перелік документів, які подаються до ЕК;
  - вимоги до структури дипломного проекту (роботи) ОКР «Спеціаліст»;
  - порядок проведення захистів;
  - зразки оформлення титульних аркушів
  завантажити
 3. Заява на керівника дипломного проекту - завантажити
  (зверніть увагу - в заяві вказується буде виконано дипломний проект чи роботу; тема має бути обов'язково узгоджена з керівником!)
 4. Бланки титульних сторінок - дипломний проект, дипломна робота
 5. Бланки завдання на - дипломний проект, дипломна робота
 6. Бланк відгука керівника - завантажити
 7. Бланк рецензії - завантажити
 8. Бланк "Список наукових праць" - завантажити

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017