Кафедра приладів і систем неруйнівного контролю КПІ ім. Ігоря Сікорського  здійснює підготовку фахівців за спеціалізацією "Комп'ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностики".

Підготовка бакалаврів

Навчальний план підготовки бакалаврів денної форми навчання за напрямом 6.051003 Приладобудування (програма професійного спрямування "Прилади і системи неруйнівного контролю") - завантажити (вступ 2014 року)

Навчальний план підготовки бакалаврів денної форми навчання за напрямом 6.051003 Приладобудування (програма професійного спрямування "Прилади і системи неруйнівного контролю)" - завантажити (вступ 2015 року)

Навчальний план підготовки бакалаврів денної форми навчання за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології за спеціалізацією "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології неруйнівного контролю і діагностики" - завантажити (вступ 2016 року)

Навчальний план підготовки бакалаврів денної форми навчання за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології за спеціалізацією "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології неруйнівного контролю і діагностики" - завантажити (вступ 2017 року)

Підготовка магістрів професійної підготовки

Навчальний план підготовки магістрів наукової підготовки денної форми навчання за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології за спеціалізацією "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології неруйнівного контролю і діагностики": завантажити (вступ 2017р.)

Підготовка магістрів наукової підготовки

Навчальний план підготовки магістрів наукової підготовки денної форми навчання за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології за спеціалізацією "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології неруйнівного контролю і діагностики": завантажити (вступ 2017р.)

emnkКурс "Електромагнітні методи неруйнівного контролю" (ЕМНК) базується на вивчення електричного та магнітного полів, основ вихрострумового методу НК. Курс ЕМНК розрахований на два семестри навчання. Складається з лекцій, практичних та лабораторних занять, а також курсової роботи наприкінці вивчення дисципліни. До кожного лабораторного та практичного заняття студент виконує домашнє завдання з певного розділу курсу. Для одержання заліку з виконаної лабораторної роботи студенту необхідно оформити протокол - звіт і відповісти на питання по суті її змісту.

В лекційній частині курсу викладається аналіз усталених перехідних процесів в колах з розподіленими параметрами, а також повна система рівнянь Максвела. Вивчаються розрахунки електростатичного і магнітостатичного полів, стаціонарного, квазістаціонарного та полів надвисокочастотного випрамінювання.

DSC 3060Тепловий НК грунтується на вимірюванні, моніторингу та аналізі температури об'єктів. Процес передачі теплової енергії, виділення або поглинання тепла в об'єкті призводить до того, що його температура змінюється щодо навколишнього середовища. Розподіл температури по поверхні об'єкта є основним параметром в тепловому методі, так як несе інформацію про особливості процесу теплопередачі, режим роботи об'єкта, його внутрішню структуру і наявність прихованих внутрішніх дефектів.

Активний метод теплового НК – передбачає нагрів об'єкта спеціальними зовнішніми джерелами енергії для створення теплових потоків в під час контролю. Застосовується для контролю деталей з композиційних матеріалів, об'єкти мистецтва, настінні фрески, лопаті вертольота і т.д.

Пасивний метод теплового НК – не потребує зовнішнього джерела теплового випромінювання, теплове поле в об'єкті контролю виникає в процесі його експлуатації або виготовленні. Застосовується для контролю стін будівель, контактні електричні з'єднання під навантаженням, діагностика покрівлі будівель, контроль авіаційних стільникових панелей, пошук зон відшарування штукатурки і т.д.

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017