Теми магістерський дисертацій (дані з 2017р)

application

Магістри - 2018
(освітньо-професійна програма підготовки)

Баглай Євгеній Олегович
Ультразвукова система контролю осей колісних пар (науковий керівник ст. в., к.т.н. Лисенко Ю.Ю.)

Бруслік Михайло Олегович
Система «indoor» орієнтації з використанням Bluetooth технології (науковий керівник ст. в., к.т.н. Муравйов О.В.)

Воловоденко Марія Сергіївна
Автоматизована система вихрострумового контролю трубок теплообмінників АЕС (науковий керівник проф., д.т.н., проф. Куц Ю.В.)

Жук Аліна Іванівна
Робот-маніпулятор для позиціонування датчиків на виробах зі складною геометрією (науковий керівник доц., к.т.н., доц. Галаган Р.М.)

Кеба Юлія Вадимівна
Система позиціонування датчиків на плоских поверхнях (науковий керівник доц., к.т.н., доц. Галаган Р.М.)

Курасов Олександр Васильович
Ультразвуковий контроль елементів трубчастих конструкцій (науковий керівник проф., д.т.н., проф. Маєвський С.М.)

Левченко Олександр Едуардович
Автоматизація вихрострумової дефектоскопії об’єктів зі складною геометрією поверхні (науковий керівник проф., д.т.н., проф. Куц Ю.В.)

Лисоконь Яків Олександрович
Автоматизована система оцінки механічних характеристик порошкових конструкційних матеріалів (науковий керівник ст. в., к.т.н. Богдан Г.А.)

Макаренко Альона Віталіївна
Система відслідковування переміщення ультразвукового датчика на пласкій поверхні об’єкта контролю (науковий керівник доц., к.т.н., доц. Галаган Р.М.)

Пришляк Дмитро Сергійович
Автоматизована система ультразвукової витратометрії (науковий керівник ас. Лашко О.В.)

Рацебарський Сергій Станіславович
Система контролю методом вищих гармонік (науковий керівник доц., к.т.н., доц. Баженов В.Г.)

Харук Іван Миколайович
Офтальмологічна система контролю параметрів колірного зору (науковий керівник ст. в., к.т.н. Муравйов О.В.)

 

Магістри - 2018

Авраменко Богдан Володимирович
Автоматизована система вихрострумового контролю виробів складної геометрії (науковий керівник проф., д.т.н., проф. Куц Ю.В.)
текст дисертації

Богданов Володимир Михайлович
Дослідження ультразвукової системи контролю зміщення людської кістки при зламах (науковий керівник доц., к.т.н., доц. Баженов В.Г.)
текст дисертації

Верютін Михайло Володимирович
Використання  машинного навчання для виділення дефектів композиційних матеріалів імпедансним методом (науковий керівник доц., к.т.н. Суслов Є.Ф.)
текст дисертації

Івасик Юрій Васильович
Дослідження ультразвукових витратомірів палива (науковий керівник доц., к.т.н., доц. Баженов В.Г.)
текст дисертації

Матущак Ілля Романович
Реконструкція теплових полів (науковий керівник доц., д.п.н., доц. Протасов А.Г.)
текст дисертації

Миргородський Олександр Олександрович
Мобільний дефектоскоп з віддаленою обробкою даних (науковий керівник доц., к.т.н., доц. Петрик В.Ф.)
дисертація не виконана вчасно, не захищається

Погребенко Дмитро Миколайович
Методи і засоби для реабілітації гомілковостопного суглоба (науковий керівник доц., к.т.н., доц. Галаган Р.М.)
текст дисертації

Редька Михайло Олександрович
Розроблення інформаційної технології ультразвукової дефектоскопії з підвищеною вірогідністю контролю (науковий керівник проф., д.т.н., проф. Куц Ю.В.)
текст дисертації

Рожанська  Ірина Василівна
Алгоритми керування роботами-маніпуляторами в системах автоматизованого неруйнівного контролю для діагностики об’єктів складної форми (науковий керівник доц., к.т.н., доц. Галаган Р.М.)
дисертація не виконана вчасно, не захищається

Ходневич Сергій Васильович
Дослідження вихрострумових дефектоскопів на базі синтезатора частоти (науковий керівник доц., к.т.н., доц. Баженов В.Г.)
текст дисертації

 

Магістри - 2017

Українець Сергій Сергійович
Технологія акустичної дефектоскопії з використанням GSM (науковий керівник доц., к.т.н., доц. Петрик В.Ф.)
Анотація

Шиндерук Тарас Дмитрович
Дослідження кореляційного методу локацій акустичних сигналів (науковий керівник доц., к.т.н., доц. Баженов В.Г.)
Анотація

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017