Матеріали для випускників

applicationПоложення про екзаменаційну комісію - завантажити
В даному документі викладено: порядок створення екзаменаційних комісій, обов’язки голови та членів екзаменаційних комісій, порядок проведення екзамену, порядок проведення захисту, підведення підсумків атестації, таблиця переведення балів до оцінок, рекомендації щодо структури звіту екзаменаційної комісії.

Спеціалісти (бланки 2017р.)

 1. Положення про випускну атестацію студентів - завантажити
  (В даному Положенні викладені загальноуніверситетські вимоги до структури та змісту дипломного проекту (роботи), стор. 40)
 2. Довідкові матеріали для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2017 року випуску:
  - перелік документів, які подаються до ЕК;
  - вимоги до структури дипломного проекту (роботи) ОКР «Спеціаліст»;
  - порядок проведення захистів;
  - зразки оформлення титульних аркушів
  завантажити
 3. Заява на керівника дипломного проекту - завантажити
  (зверніть увагу - в заяві вказується буде виконано дипломний проект чи роботу; тема має бути обов'язково узгоджена з керівником!)
 4. Бланки титульних сторінок - дипломний проект, дипломна робота
 5. Бланки завдання на - дипломний проект, дипломна робота
 6. Бланк відгука керівника - завантажити
 7. Бланк рецензії - завантажити
 8. Бланк "Список наукових праць" - завантажити

Бакалаври (бланки 2017р.)

 1. Положення про випускну атестацію студентів - завантажити
  (В даному Положенні викладені загальноуніверситетські вимоги до структури та змісту дипломного проекту (роботи), стор. 40)
 2. Методичні вказівки до написання дипломного проекту (роботи) для бакалаврів - завантажити (pdf) або завантажити (doc)
 3. Довідкові матеріали для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2017 року випуску - завантажити
  (перелік документів, які подаються до ЕК; зразки оформлення титульних аркушів)
 4. Заява на керівника дипломного проекту - завантажити
  (зверніть увагу - в заяві вказується буде виконано дипломний проект чи роботу; тема має бути обов'язково узгоджена з керівником!)
 5. Бланки титульних сторінок - дипломний проект, дипломна робота
 6. Бланки завдання на - дипломний проект, дипломна робота
 7. Бланк відгука керівника - завантажити
 8. Бланк рецензії - завантажити
 9. Бланк "Список наукових праць" - завантажити

Магістри (бланки 2017р.)

 1. Положення про випускну атестацію студентів - завантажити
  (В даному Положенні викладені загальноуніверситетські вимоги до структури та змісту магістерської дисертації, стор. 43)
 2. Методичні рекомендації до виконання розділу магістерських дисертацій "Розроблення стартап-проекту" -  завантажити
 3. Довідкові матеріали для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 2017 року випуску - завантажити
  (перелік документів, які подаються до ЕК; зразки оформлення титульних аркушів)
 4. Бланки титульниї сторінки - завантажити
 5. Бланки завдання на магістерську дисертацію - завантажити
 6. Бланк відгука наукового керівника - завантажити
 7. Бланк рецензії - завантажити
 8. Бланк "Список наукових праць" - завантажити
 9. Індивідуальні навчальні плани магістрів - 5курс, 6курс.

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017