applicationПоложення про екзаменаційну комісію - завантажити
В даному документі викладено: порядок створення екзаменаційних комісій, обов’язки голови та членів екзаменаційних комісій, порядок проведення екзамену, порядок проведення захисту, підведення підсумків атестації, таблиця переведення балів до оцінок, рекомендації щодо структури звіту екзаменаційної комісії.

Бакалаври (бланки 2017р.)

 1. Положення про випускну атестацію студентів - завантажити
  (В даному Положенні викладені загальноуніверситетські вимоги до структури та змісту дипломного проекту (роботи), стор. 40)
 2. Методичні вказівки до написання дипломного проекту (роботи) для бакалаврів - завантажити (pdf) або завантажити (doc)
 3. Довідкові матеріали для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2017 року випуску - завантажити
  (перелік документів, які подаються до ЕК; зразки оформлення титульних аркушів)
 4. Заява на керівника дипломного проекту - завантажити
  (зверніть увагу - в заяві вказується буде виконано дипломний проект чи роботу; тема має бути обов'язково узгоджена з керівником!)
 5. Бланки титульних сторінок - дипломний проект, дипломна робота
 6. Бланки завдання на - дипломний проект, дипломна робота
 7. Бланк відгука керівника - завантажити
 8. Бланк рецензії - завантажити
 9. Бланк "Список наукових праць" - завантажити

Магістри (бланки 2017р.)

 1. Положення про випускну атестацію студентів - завантажити
  (В даному Положенні викладені загальноуніверситетські вимоги до структури та змісту магістерської дисертації, стор. 43)
 2. Методичні рекомендації до виконання розділу магістерських дисертацій "Розроблення стартап-проекту" -  завантажити
 3. Довідкові матеріали для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 2017 року випуску - завантажити
  (перелік документів, які подаються до ЕК; зразки оформлення титульних аркушів)
 4. Бланки титульниї сторінки - завантажити
 5. Бланки завдання на магістерську дисертацію - завантажити
 6. Бланк відгука наукового керівника - завантажити
 7. Бланк рецензії - завантажити
 8. Бланк "Список наукових праць" - завантажити
 9. Індивідуальні навчальні плани магістрів - 5курс, 6курс.

applicationМагістри - 2017

Українець Сергій Сергійович
Технологія акустичної дефектоскопії з використанням GSM (науковий керівник доц., к.т.н., доц. Петрик В.Ф.)

Шиндерук Тарас Дмитрович
Дослідження кореляційного методу локацій акустичних сигналів (науковий керівник доц., к.т.н., доц. Баженов В.Г.)

documentДля отримання рецензії на дипломний проект (роботу) студентам кафедри ПСНК необхідно звернутися до одного з нижчевказаних викладачів кафедри ООЕП:
доц., к.т.н.  Кучеренко О.К. - надає рецензію 2 студентам (20.06 об 11:00 в ауд. 712-21)
доц., к.т.н. Микитенко В.І. - надає рецензію 3 студентам (19.06 об 11:00 в ауд. 295-1)
проф., д.т.н. Міхеєнко Л.А. - надає рецензію 2 студентам (16.06 об 11:00 в ауд. 606-21)
доц., к.т.н. Сокуренко В.М. - надає рецензію 3 студентам
проф., д.т.н. Чиж І.Г. - надає рецензію 2 студентам (14.06 та 16.06 о 13:00 в ауд. 904-21)
проф., д.т.н. Боровицький В.М. -  надає рецензію 3 студентам (14.06 о 13:00, 19.06 о 10:00)
ст.викладач Кравченко І.В. -  надає рецензію 2 студентам (19.06 та 21.06 о 12:00 в ауд. 707-21)
ас., к.т.н. Сірий Є.А. -  надає рецензію 4 студентам (19.06 о 09:00 в ауд. 705-21; 14.06 о 13:00 в ауд. 705-21)

 

Для отримання рецензії на магістерську дисертацію студентам кафедри ПСНК необхідно звернутися до одного з нижчевказаних викладачів кафедри ООЕП:
проф., д.т.н. Міхеєнко Л.А. - надає рецензію 1 студенту (16.06 об 11:00 в ауд. 606-21)
проф., д.т.н. Чиж І.Г. - надає рецензію 1 студенту (14.06 та 16.06 о 13:00 в ауд. 904-21)

 

Для отримання рецензії на дипломний проект (роботу) студентам кафедри ООЕП необхідно звернутися до одного з нижчевказаних викладачів кафедри ПСНК:
проф., д.т.н. Куц Ю.В. - надає рецензію 4 студентам
проф., д.т.н. Маєвський С.М. - надає рецензію 3 студентам
доц., к.т.н. Петрик В.Ф. - надає рецензію 3 студентам
доц., к.т.н. Баженов В.Г. - надає рецензію 4 студентам
доц., к.т.н. Галаган Р.М. - надає рецензію 4 студентам
к.т.н. Муравйов О.В. - надає рецензію 4 студентам

 

Для отримання рецензії на магістерську дисертацію студентам кафедри ООЕП необхідно звернутися до одного з нижчевказаних викладачів кафедри ПСНК:
проф., д.т.н. Куц Ю.В. - надає рецензію 2 студентам
проф., д.т.н. Маєвський С.М. - надає рецензію 1 студенту
доц., к.т.н. Петрик В.Ф. - надає рецензію 1 студенту
доц., к.т.н. Баженов В.Г. - надає рецензію 1 студенту
доц., к.т.н. Галаган Р.М. - надає рецензію 1 студенту
к.т.н. Муравйов О.В. - надає рецензію 1 студенту

 

student guideВартість виготовлення документів про вищу освіту з 01.06.2017 року становить: 45 грн 84 коп.

Вартість виготовлення включає в себе:
1. Диплом про вищу освіту - 12 грн. 72 коп ( в т.ч. ПДВ - 2 грн. 12 коп);
2. Додаток до диплому про вищу освіту - 21 грн. 24 коп (в т.ч. ПДВ-  3 грн. 54 коп)
3. Папка для документів про вищу освіту - 11 грн. 88 коп ( в т.ч. ПДВ - 1 грн. 98 коп).

Оплату проводить староста через бухгалтерію факультету (навпроти деканату ПБФ) згідно попередньо оформленої відомості (приклад відомості)

diplomaРобота екзаменаційної комісії щодо атестації здобувачів вищої освіти («Бакалавр» 2017р.)
кафедри приладів та систем неруйнівного контролю запланована на:

19.06.2017 р. о 14:00 в ауд. 513-20
21.06.2017 р. о 14:00 в ауд. 513-20
22.06.2017 р. о 14:00 в ауд. 513-20
23.06.2017 р. о 14:00 в ауд. 513-20 (резервний день)

 

Робота екзаменаційної комісії щодо атестації здобувачів вищої освіти («Магістр» 2017р.)
кафедри приладів та систем неруйнівного контролю запланована на:

20.06.2017 р. о 14:00 в ауд. 513-20
23.06.2017 р. о 14:00 в ауд. 513-20 (резервний день)

Розклад консультацій керівників
дипломних проектів бакалавра та магістерських дисертацій

доц. Протасов А.Г.
вівторок 14:15 – 15:00, ауд. 512-20

проф. Куц Ю.В.
вівторок 12:20 – 14:00, ауд. 510-20

проф. Маєвський С.М.
п’ятниця 14:00 – 15:00, ауд. 517-20

доц. Баженов В.Г.
четвер 12:20 – 14:00, ауд. 510-20

доц. Петрик В.Ф.
вівторок 14:00 – 15:30, ауд. 517-20

доц. Суслов Є.Ф.
четвер 12:20 – 14:00, ауд. 517-20

доц. Галаган Р.М.
понеділок 12:20 – 14:00, ауд. 226-18

ас. Дугін О.Л.
вівторок 12:20 – 14:00, ауд. 517-20

ас. Лисенко Ю.Ю.
середа 15:15 – 16:00, ауд. 510-20

ас. Муравйов О.В.
вівторок 10:25 – 12:00, ауд. 510-20

ас. Лашко О.В.
середа 12:20 – 14:00, ауд. 517-20

ас. Богдан Г.А.
середа 12:20 – 14:00, ауд. 517-20

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017