diplomaРобота екзаменаційної комісії щодо атестації здобувачів вищої освіти
(«Спеціаліст» 2017р.)

кафедри приладів та систем неруйнівного контролю запланована на:

20.12.2017 р. о 14:00 в ауд. 513-20

 • Морозов Максим
 • Присяжна Надія
 • Паскалов Олександр
 • Горло Валерій

21.12.2017 р. о 14:00 в ауд. 513-20

 • Підвишенний Петро
 • Савчак Роман
 • Пожарський Максим

Бажаємо всім успіхів!

document

Для отримання рецензії на дипломний проект (роботу) студентам кафедри ПСНК необхідно звернутися до одного з нижчевказаних викладачів кафедри ООЕП:

д.т.н., проф.Чиж І. Г.  - надає рецензію 1 студенту
д.т.н., проф. Боровицький В. М.   - надає рецензію 1 студенту
к. т. н, доц. Кучеренко О. К. - надає рецензію 1 студенту
к. т. н, доц. Сокуренко В. М.  - надає рецензію 2 студентам
к. т. н, доц. Микитенко В. І.  - надає рецензію 2 студентам.
ст. викл. Кравченко І. В.  – надає рецензію 1 студенту

Для отримання рецензії на дипломний проект (роботу) студентам кафедри ООЕП необхідно звернутися до одного з нижчевказаних викладачів кафедри ПСНК:
проф., д.т.н. Куц Ю.В. - надає рецензію 2 студентам
проф., д.т.н. Маєвський С.М. - надає рецензію 1 студенту
доц., к.т.н. Петрик В.Ф. - надає рецензію 2 студентам
доц., к.т.н. Баженов В.Г. - надає рецензію 2 студентам
к.т.н. Муравйов О.В. - надає рецензію 2 студентам
к.т.н. Суслов Є.Ф. - надає рецензію 2 студентам

 

student book29 листопада 2017 о  15:00
відбудеться попередній захист (ауд. 513-20)
дипломних проектів (робіт) спеціалістів,
за результатами якого прийматиметься рішення про допущення студентів до захисту ДП (ДР).

 

Примітка. Згідно графіка навчального процесу кожен дипломник повинен надати готовий ДП (ДР) разом з кресленнями. На момент попереднього захисту необов'язково зшивати пояснювальну записку, також не вимагаються відгук та рецензія.

При собі також мати:
1. Залікову книжку з усіма необхідними відмітками про складання екзаменів та заліків, здачу курсових проектів (робіт), проходження практик та ін.; підписи та печатки про переведення на наступний курс.

Бажаємо успіхів!

student guideВартість виготовлення документів про вищу освіту з 19.12.2017 року становить: 33 грн 96 коп.

Вартість виготовлення включає в себе:
1. Диплом про вищу освіту - 12 грн. 72 коп ( в т.ч. ПДВ - 2 грн. 12 коп);
2. Додаток до диплому про вищу освіту - 21 грн. 24 коп (в т.ч. ПДВ-  3 грн. 54 коп)

Оплату проводить староста через бухгалтерію факультету (навпроти деканату ПБФ) згідно попередньо оформленої відомості (приклад відомості)

Папку для документів про вищу освіту можна придбати в книгарнях 1-го та 15-го корпусу (магазин "Технічна книга", адреса в корп. № 15: вул. Політехнічна, 14-а). Приблизна вартість 15 грн.

 

applicationПоложення про екзаменаційну комісію - завантажити
В даному документі викладено: порядок створення екзаменаційних комісій, обов’язки голови та членів екзаменаційних комісій, порядок проведення екзамену, порядок проведення захисту, підведення підсумків атестації, таблиця переведення балів до оцінок, рекомендації щодо структури звіту екзаменаційної комісії.

Спеціалісти (бланки 2017р.)

 1. Положення про випускну атестацію студентів - завантажити
  (В даному Положенні викладені загальноуніверситетські вимоги до структури та змісту дипломного проекту (роботи), стор. 40)
 2. Довідкові матеріали для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2017 року випуску:
  - перелік документів, які подаються до ЕК;
  - вимоги до структури дипломного проекту (роботи) ОКР «Спеціаліст»;
  - порядок проведення захистів;
  - зразки оформлення титульних аркушів
  завантажити
 3. Заява на керівника дипломного проекту - завантажити
  (зверніть увагу - в заяві вказується буде виконано дипломний проект чи роботу; тема має бути обов'язково узгоджена з керівником!)
 4. Бланки титульних сторінок - дипломний проект, дипломна робота
 5. Бланки завдання на - дипломний проект, дипломна робота
 6. Бланк відгука керівника - завантажити
 7. Бланк рецензії - завантажити
 8. Бланк "Список наукових праць" - завантажити

Розклад консультацій керівників
дипломних проектів спеціаліста

проф. Куц Ю.В.
четвер 10:30 – 11:30, ауд. 510-20

доц. Баженов В.Г.
четвер 14:00 – 15:30, ауд. 510-20

доц. Петрик В.Ф.
середа 12:00 – 13:30, ауд. 510-20

доц. Галаган Р.М.
понеділок 14:15 – 16:00, ауд. 226-18

ас. Лашко О.В.
середа 10:30 – 11:30, ауд. 512-20

ст.в. Павленко Ж.О.
середа 12:00 – 13:30, ауд. 510-20

applicationСтудентам 6 курсу (ПК-61с) для оформлення документів про вищу освіту необхідно подати наступні дані:

1. Копію першої та другої сторінки паспорта - 1 екз.;
2. Копію ідентифікаційного коду - 1 екз.;
3. Копію закордонного паспорта (якщо є);
4. Заяву згідно встановленого зразка: заява
- заява пишеться повністю від руки;
- студенти, які не мають закордонного паспорту, в заяві вказують своє прізвище згідно таблиці транслітерації, затвердженої КМУ;
5. Анкету випускника (заповнену розбірливими літерами):
- бланк для бакалаврів 4 курсу;
- бланк для спеціалістів 6 курсу;
6. Перелік наукових публікацій - завантажити бланк;
7. Заява на керівника дипломного проекту - завантажити
(зверніть увагу - в заяві вказується буде виконано дипломний проект чи роботу; тема має бути обов'язково узгоджена з керівником!)

applicationМагістри - 2017

Українець Сергій Сергійович
Технологія акустичної дефектоскопії з використанням GSM (науковий керівник доц., к.т.н., доц. Петрик В.Ф.)

Шиндерук Тарас Дмитрович
Дослідження кореляційного методу локацій акустичних сигналів (науковий керівник доц., к.т.н., доц. Баженов В.Г.)

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017