Списки рекомендованих до магістратури (бюджет)

documentСписки рекомендованих до зарахування на навчання до магістратури за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки (денна форма) за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017