Результати фахового іспиту (вступ до магістратури)

Результати фахового іспиту (перший етап)
вступників на освітню програму магістерської підготовки
спеціальність    151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
спеціалізація    Комп’ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностики

№ п\п Прізвище, Ім’я, По-батькові вступників Кількість балів     
1 Баглай Євгеній Олегович  4
2  Бруслік Михайло Олегович  4,5
3  Воловоденко Марія Сергіївна  4
4  Горпиніч Дмитро Миколайович  4
5  Дехтяр Андрій Романович  4
6  Жук Аліна Іванівна  4,5
7  Жучков Владислав Володимирович  5
8  Кеба Юлія Вадимівна  4,5
9  Крат Анастасія Вікторівна  3,5
10  Курасов Олександр Васильович  3,5
11  Левченко Олександр Едуардович  4,5
12  Лисоконь Яків Олександрович  3,5
13  Макаренко Альона Віталіївна  4
14  Назарчук Олена Олександрівна  5
15  Нікітін Максим Олексійович  3,5
16  Пришляк Дмитро Сергійович  3,5
17  Рацебарський Сергій Станіславович  5
18  Харенко Роман Олександрович  3,5
19  Харук Іван Миколайович  4,5
20  Ярошинська Анна Олексіївна  3,5

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017