Сєрий Кстянтин Миколайович

Друк

sieryiЗакінчив у  1992 р. Київський політехнічний інститут за спеціальністю Фізичні методи та прилади інтроскопії. З 1992 року по теперішній час працює на кафедрі приладів та систем неруйнівного контролю, кандидат технічних наук, доцент. Має 20 наукових публікацій, з них 17 наукових, одна монографія та 2 навчально-методичних посібників.
Викладає дисципліни: Комп’ютерне проектування електронних схем.

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

 

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА

- Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Контрольно - вимірювальна техніка» для студентів  приладобудівного факультету напрямку підготовки  6.05.1003 «Приладобудування»;
- Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «Контрольно - вимірювальна техніка» для студентів  приладобудівного факультету напрямку підготовки  6.05.1003 «Приладобудування»

НАУКОВІ ПРАЦІ:

Using Wireless Data Transmission In Eddy Current Nondestructive Testing
--// Сб. материалов 10-й международной научно-технической конференции «ПРИБОРОСТРОЕНИЕ – 2017». – Минск, Республика Беларусь, 2017. – C. 74-76

Оптична система визначення координат перетворювача з використанням пзз матриць
У статті розглянуто метод визначення просторових координат вимірювального перетворювача дефектоскопа з використанням оптичних систем. В якості чутливих елементів оптичних систем запропоновано використати прилади з зарядовим зв'язком (ПЗЗ). Показано переваги використання цих приладів у оптичних системах, а також обґрунтовано їх просторове розташування відносно один одного. Проведені дослідження на експериментальному стенді дозволили визначити фактори, які впливають на похибку визначення просторових координат даним методом. Запропонований метод дозволяє автоматизувати процес контролю і сформувати в пам'яті портативного комп'ютера формуляр з відображенням картини виконаної операції в просторових координатах положення перетворювача дефектоскопа, а також відображувати місцезнаходження знайденого дефекту. Отримані незалежно від дефектоскопіста відображення виконаного контролю шляхом сканування поверхні об'єкту вимірювальним перетворювачем є об'єктивним документом, що підтверджує виконання контролю. Наявність такого документу дозволяє оцінити якість проведеного контролю та забезпечує об'єктивність оцінки отриманих результатів.
--// Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія : Приладобудування. - 2014. - Вип. 48. - С. 65–73.