Навчальні плани та освітні програми

Друк

Кафедра приладів і систем неруйнівного контролю КПІ ім. Ігоря Сікорського  здійснює підготовку фахівців за спеціалізацією "Комп'ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностики".

Підготовка бакалаврів

Навчальний план підготовки бакалаврів денної форми навчання за напрямом 6.051003 Приладобудування (програма професійного спрямування "Прилади і системи неруйнівного контролю)" - завантажити (вступ 2015 року)

Навчальний план підготовки бакалаврів денної форми навчання за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології за спеціалізацією "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології неруйнівного контролю і діагностики" - завантажити (вступ 2016 року)

Навчальний план підготовки бакалаврів денної форми навчання за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології за спеціалізацією "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології неруйнівного контролю і діагностики" - завантажити (вступ 2017 та 2018 років)

Підготовка магістрів професійної підготовки

Навчальний план підготовки магістрів наукової підготовки денної форми навчання за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології за спеціалізацією "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології неруйнівного контролю і діагностики":
завантажити (вступ 2017р.)
завантажити (вступ 2018р.)

Підготовка магістрів наукової підготовки

Навчальний план підготовки магістрів наукової підготовки денної форми навчання за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології за спеціалізацією "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології неруйнівного контролю і діагностики":
завантажити (вступ 2017р.)
завантажити (вступ 2018р.)

Освітні програми