Наукова школа

Друк

applicationНаукова школа «Розробка засобів, методів та технологій з неруйнівного контролю і діагностики» (далі НШ) створена завідувачем кафедри ПСНК проф. Протасовим А.Г. з метою організації колективної наукової праці викладачів-вчених, які працюють на зазначеній кафедрі та проводять дослідження в галузі неруйнівного контролю.

Основні напрями розвитку наукової школи «Розробка засобів, методів та технологій з неруйнівного контролю і діагностики»:

В межах НШ здійснюється науково-дослідна, науково-організаційна, науково-педагогічна, патентна та винахідницька діяльність згідно з науковим профілем кафедри ПСНК, вимогами чинного законодавства, статутів університету КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Обов’язки представників наукової школи:

До основних доробок НШ «Розробка засобів, методів та технологій з неруйнівного контролю і діагностики» входять:

Дана НШ є базою для підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, виконання бюджетних і госпдоговірних досліджень.