Теми магістерських дисертацій

application

Магістри - 2021
(освітньо-наукова програма підготовки)
Наказ № 871-с від 22.03.2021 року

Барановський Дмитро Віталійович
Комп'ютеризована система вихрострумового контролю з використанням перетворювачів матричного типу (науковий керівник проф., д.т.н., проф. Куц Ю.В.)
текст дисертації

Магістри - 2020
(освітньо-професійна програма підготовки)
Наказ № 3228-с від 05.11.2020 року

Лагутін Євген Володимирович 
Комп’ютерна система контролю виробів з титану (науковий керівник доц., к.т.н., доц. Баженов В.Г.)
текст дисертації

Нощенко Сергій Петрович    
Автоматизований вихрострумовий дефектоскоп для моніторингу стану елементів конструкцій літальних апаратів (науковий керівник проф., д.т.н., проф. Куц Ю.В.)
текст дисертації

Романюк Тетяна Анатоліївна    
Комп’ютеризована система багатопараметрового вихрострумового контролю виробів машинобудування (науковий керівник проф., д.т.н., проф. Куц Ю.В.)
текст дисертації

Сторожик Денис Володимирович    
Тепловізійна система з мультиспектральним комплексуванням зображення (науковий керівник ст. в., к.т.н. Муравйов О.В.)
текст дисертації

Тасаж Владислав Сергійович    
Автоматизована система для контролю багатошарових конструкцій методом вільних коливань (науковий керівник доц., к.т.н., доц. Галаган Р.М.)
текст дисертації

Магістри - 2020
(освітньо-наукова програма підготовки)

Повшенко Олександр Анатолійович
Вдосконалення ультразвукового тракту (науковий керівник проф., д.п.н., проф. Протасов А.Г.)
текст дисертації

Магістри - 2019
(освітньо-професійна програма підготовки)

Каньоса Роман Васильович   
Автоматизована багатоканальна система вихрострумової дефектоскопії (науковий керівник проф., д.т.н., проф. Куц Ю.В.)
текст дисертації

Клепач Сергій Євгенійович    
Автоматизована ультразвукова система для контролю бурильних труб (науковий керівник доц., к.т.н., доц. Баженов В.Г.)
текст дисертації

Котов Іван Георгійович    
Ультразвуковий інтроскоп для діагностики хвороб серця (науковий керівник доц., к.т.н., доц. Галаган Р.М.)
текст дисертації

Ладиженський Олександр Володимирович    
Дослідження процесу збудження акустичних коливань перетворювачем ємнісного типу (науковий керівник проф., д.т.н., проф. Маєвський С.М.)
текст дисертації

Лисоконь Яків Олександрович
Ультразвукова система контролю основних елементів коліс залізничного транспорту (науковий керівник ст.вик., к.т.н. Богдан Г.А.)
текст дисертації

Миргородський Олександр Олександрович   
Дефектоскоп з віддаленою обробкою даних (науковий керівник доц., к.т.н., доц. Петрик В.Ф.)
текст дисертації

Мороз Наталія Валеріївна    
Автоматизована система ультразвукової товщинометрії виробів із конструкційних матеріалів (науковий керівник проф., д.т.н., проф. Куц Ю.В.)
текст дисертації

Стасишин Олександр Васильович    
Система автоматизованого аналізу медичних термограм (науковий керівник ст. в., к.т.н. Муравйов О.В.)
текст дисертації

Удод Віталій Олександрович    
Автоматизована ультразвукова система контролю елементів мостових конструкцій (науковий керівник ас. Лашко О.В.)
текст дисертації

Ферко Роман Богданович    
Ультразвукова система автоматизованого контролю зварних з'єднань великогабаритних об’єктів (науковий керівник ст.вик., к.т.н. Богдан Г.А.)
текст дисертації

Цимбал Вадим Євгенович    
Роботизована система контролю гальмівних дисків (науковий керівник ас. Дугін О.Л.)
текст дисертації

Шпак Дмитро Олексійович    
Автоматизована ультразвукова система контролю зварних з'єднань труб (науковий керівник ст.вик., к.т.н. Богдан Г.А.)
текст дисертації

Магістри - 2019
(освітньо-наукова програма підготовки)

Назарчук Олена Олександрівна
Термостабілізація характеристик якості зображення термографа та підвищення інформативності медичних термограм (науковий керівник проф., д.п.н., проф. Протасов А.Г.)
текст дисертації

Магістри - 2018
(освітньо-професійна програма підготовки)

 

Баглай Євгеній Олегович
Ультразвукова система контролю осей колісних пар (науковий керівник ст. в., к.т.н. Лисенко Ю.Ю.)
текст дисертації

Бруслік Михайло Олегович
Система «indoor» орієнтації з використанням Bluetooth технології (науковий керівник ст. в., к.т.н. Муравйов О.В.)
текст дисертації

Воловоденко Марія Сергіївна
Автоматизована система вихрострумового контролю трубок теплообмінників АЕС (науковий керівник проф., д.т.н., проф. Куц Ю.В.)
текст дисертації

Жук Аліна Іванівна
Робот-маніпулятор для позиціонування датчиків на виробах зі складною геометрією (науковий керівник доц., к.т.н., доц. Галаган Р.М.)
текст дисертації

Лисяна (Кеба) Юлія Вадимівна
Система позиціонування датчиків на плоских поверхнях (науковий керівник доц., к.т.н., доц. Галаган Р.М.)
текст дисертації

Курасов Олександр Васильович
Ультразвуковий контроль елементів трубчастих конструкцій (науковий керівник проф., д.т.н., проф. Маєвський С.М.)
текст дисертації

Левченко Олександр Едуардович
Автоматизація вихрострумової дефектоскопії об’єктів зі складною геометрією поверхні (науковий керівник проф., д.т.н., проф. Куц Ю.В.)
текст дисертації

Макаренко Альона Віталіївна
Система відслідковування переміщення ультразвукового датчика на пласкій поверхні об’єкта контролю (науковий керівник доц., к.т.н., доц. Галаган Р.М.)
текст дисертації

Рацебарський Сергій Станіславович
Система контролю методом вищих гармонік (науковий керівник доц., к.т.н., доц. Баженов В.Г.)
текст дисертації

Харук Іван Миколайович
Офтальмологічна система контролю параметрів колірного зору (науковий керівник ст. в., к.т.н. Муравйов О.В.)
текст дисертації

 

Магістри - 2018

Авраменко Богдан Володимирович
Автоматизована система вихрострумового контролю виробів складної геометрії (науковий керівник проф., д.т.н., проф. Куц Ю.В.)
текст дисертації

Богданов Володимир Михайлович
Дослідження ультразвукової системи контролю зміщення людської кістки при зламах (науковий керівник доц., к.т.н., доц. Баженов В.Г.)
текст дисертації

Верютін Михайло Володимирович
Використання  машинного навчання для виділення дефектів композиційних матеріалів імпедансним методом (науковий керівник доц., к.т.н. Суслов Є.Ф.)
текст дисертації

Івасик Юрій Васильович
Дослідження ультразвукових витратомірів палива (науковий керівник доц., к.т.н., доц. Баженов В.Г.)
текст дисертації

Матущак Ілля Романович
Реконструкція теплових полів (науковий керівник доц., д.п.н., доц. Протасов А.Г.)
текст дисертації

Миргородський Олександр Олександрович
Мобільний дефектоскоп з віддаленою обробкою даних (науковий керівник доц., к.т.н., доц. Петрик В.Ф.)
дисертація не виконана вчасно, не захищається

Погребенко Дмитро Миколайович
Методи і засоби для реабілітації гомілковостопного суглоба (науковий керівник доц., к.т.н., доц. Галаган Р.М.)
текст дисертації

Редька Михайло Олександрович
Розроблення інформаційної технології ультразвукової дефектоскопії з підвищеною вірогідністю контролю (науковий керівник проф., д.т.н., проф. Куц Ю.В.)
текст дисертації

Рожанська  Ірина Василівна
Алгоритми керування роботами-маніпуляторами в системах автоматизованого неруйнівного контролю для діагностики об’єктів складної форми (науковий керівник доц., к.т.н., доц. Галаган Р.М.)
дисертація не виконана вчасно, не захищається

Ходневич Сергій Васильович
Дослідження вихрострумових дефектоскопів на базі синтезатора частоти (науковий керівник доц., к.т.н., доц. Баженов В.Г.)
текст дисертації

 

Магістри - 2017

Українець Сергій Сергійович
Технологія акустичної дефектоскопії з використанням GSM (науковий керівник доц., к.т.н., доц. Петрик В.Ф.)
Анотація

Шиндерук Тарас Дмитрович
Дослідження кореляційного методу локацій акустичних сигналів (науковий керівник доц., к.т.н., доц. Баженов В.Г.)
Анотація

 

Магістерські дисертації випускників 2016 року

Дипломні проекти спеціалістів, випускників 2017 та 2016 років

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017