Графік захистів магістерських дисертацій

Друк

student bookРобота екзаменаційної комісії щодо випускної атестації здобувачів вищої освіти другого (магістерського) освітнього рівня за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 2021 року випуску на кафедрі приладів і систем неруйнівного контролю відбудеться online з використанням сервісу Google Meet.

21 травня 2021 року о 14:30

Резервний день захистів: 24 травня 2021 року, початок о 14:30

 

Список здобувачів, допущених до захистів кваліфікаційних робіт:

Барановський Дмитро Віталійович
Тема: «Комп'ютеризована система вихрострумового контролю з використанням перетворювачів матричного типу»,
науковий керівник: проф. Куц Ю.В., д.т.н., професор кафедри приладів і систем неруйнівного контролю)

 

Склад екзаменаційної комісії №18.11 із захисту магістерських дисертацій:

Голова комісії: к. т. н., д. пед. н., професор Протасов Анатолій Георгійович, в.о. завідувача кафедри приладів і систем неруйнівного контролю.

Члени комісії: д. т. н., професор Куц Юрій Васильович, професор кафедри приладів і систем неруйнівного контролю;
к. т. н., доцент Баженов Віктор Григорович, доцент кафедри приладів і систем неруйнівного контролю;
к. т. н., доцент Галаган Роман Михайлович, доцент кафедри приладів і систем неруйнівного контролю;

Секретар комісії: Лашко Олена Вікторівна, асистент кафедри приладів і систем неруйнівного контролю.

 

Запрошуємо приєднатися до відкритих дистанційних захистів кваліфікаційних робіт! Попередня реєстрація гостей обов’язкова: https://forms.gle/bo8UTA3i36TNppR19
Під час захистів здійснюватиметься відеозапис конференцій.

Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського
Бланки та матеріали для випускників