Графік захистів дипломних проектів

Друк

diploma

16-22 червня 2021 року
на кафедрі приладів і систем неруйнівного контролю
відбудуться захисти дипломних проектів і робіт освітнього ступеня «бакалавр».

Робота екзаменаційної комісії щодо випускної атестації здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 2021 року випуску на кафедрі приладів і систем неруйнівного контролю відбудеться online з використанням сервісу Google Meet.

16 червня 2021 року о 14:30

 1. Котлов Данило Євгенович, тема: «Дефектоскоп з використанням магніторезисторів», керівник: доц., к.т.н., доц. Баженов В. Г.
 2. Наконечна Анастасія Вікторівна, тема: «Мультиспектральний пірометр», керівник: ст. викл, к.т.н. Муравйов О. В.
 3. Мамчур Наталія Дмитрівна, тема: «Прилад для дистанційного контролю високовольтного обладнання», керівник:    ст. викл., к.т.н. Муравйов О. В.
 4. Складчиков Іван Олександрович, тема: «Смарт тепловізор», керівник: ас., доктор філософії, Момот А. С.
 5. Мельник Андрій Вікторович, тема: «Автоматизований прилад дозиметричного контролю іонізуючого випромінювання», керівник: ст. викл., к.т.н. Лисенко Ю. Ю.
 6. Троцюк Катерина Миколаївна, тема: «Прилад для лікування хвороби Паркінсона з використанням сфокусованого ультразвуку», керівник: доц., к.т.н., доц. Галаган Р. М.

17 червня 2021 року о 14:30

 1. Стешенко Ярослав Віталійович, тема: «Ультразвуковий дефектоскоп на базі смартфону», керівник: доц., к.т.н., доц. Петрик В. Ф.
 2. Наконечний Микола Вікторович, тема: «Прилад для класифікації матеріалу за температурним профілем», керівник: ст. викл., к.т.н. Лисенко Ю. Ю.
 3. Талецька Вікторія Анатоліївна, тема: «Ультразвуковий прилад для вимірювання швидкості кровотоку», керівник:    доц., к.т.н., доц. Баженов В. Г.
 4. Бердичевський Дмитро Володимирович, тема: «Засіб для позиціонування рухомих об'єктів в просторі», керівник: ст. викл., к.т.н. Богдан Г. А.
 5. Нижник Юлія Миколаївна, тема: «Ультразвуковий дефектоскоп для контролю осей колісних пар трамваю», керівник: доц., к.т.н., доц. Галаган Р. М.
 6. Малько Володимир Петрович, тема: «Вихрострумовий дефектоскоп на базі смартфону», керівник:    доц., к.т.н., доц. Петрик В. Ф.

18 червня 2021 року о 14:30

 1. Мисниченко Микита Андрійович, тема: «Лазерний далекомір», керівник: ст. викл., к.т.н. Богдан Г. А.
 2. Рябков Сергій Олегович, тема: «Вихрострумовий прилад для виявлення експлуатаційної деградації алюмінієвих сплавів», керівник: проф., д.т.н., проф. Куц Ю. В.
 3. Ванджура Анна Русланівна, тема: «Ферозондовий дефектоскоп», керівник: проф., д.т.н., проф. Куц Ю. В.
 4. Апостолов Вадим Романович, тема: «Прилад для дослідження рухливості м'язів людини», керівник: ст. викл., к.т.н. Богдан Г. А.
 5. Йіргу Габріел Деженович, тема: «Ультразвуковий вимірювач швидкості повздовжніх хвиль», керівник: ас., доктор філософії, Момот А. С.

22 червня 2021 року о 14:30

Склад екзаменаційної комісії із захисту  кваліфікаційних робіт

Голова комісії: Протасов А. Г., д.п.н., к.т.н., професор, в.о. завідувача кафедри приладів і систем неруйнівного контролю.

Члени комісії:  Куц Ю. В., д.т.н., професор, професор кафедри приладів і систем неруйнівного контролю; Баженов В. Г., к.т.н., доцент, доцент кафедри приладів і систем неруйнівного контролю; Галаган Р. М., к.т.н., доцент, доцент кафедри приладів і систем неруйнівного контролю.

Секретар комісії: Лашко Олена Вікторівна, асистент кафедри приладів і систем неруйнівного контролю.

 

Запрошуємо приєднатися до відкритих дистанційних захистів кваліфікаційних робіт. Попередня реєстрація гостей обов’язкова: https://forms.gle/bo8UTA3i36TNppR19  

Під час захистів здійснюватиметься відео- та аудиозапис.

Корисні посилання:

Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Регламент організації і проведення захистів кваліфікаційних робіт та атестаційних екзаменів в дистанційному режимі

Бланки та матеріали для випускників

Тексти дипломних проектів та робіт