Правила призначення академічних стипендій

applicationДія цих правил поширюється на осіб, які навчаються в КПІ ім. Ігоря Сікорського за державним замовленням за рахунок коштів загального фонду державного бюджету за денною формою навчання - студентів, аспірантів і докторантів.

Завантажити (дійсні з 01.09.2018р.)

Завантажити

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017