Правила призначення академічних стипендій

Друк

applicationДія цих правил поширюється на осіб, які навчаються в КПІ ім. Ігоря Сікорського за державним замовленням за рахунок коштів загального фонду державного бюджету за денною формою навчання - студентів, аспірантів і докторантів.

Академічні стипендії

Рейтинги успішності

Опублікують на сайті ДНВР в лютому та липні (після закінчення семестру). Перевіряйте правильність обрахунку і якщо виявили помилку — звертайтесь у деканат.

Фізичне виховання

Якщо 1-курсник або 2-курсник не закриє заборгованість за поточний рік до 30.06, його буде відраховано. Студенти 2 та 3 курсів, що мають заборгованість за попередні роки, відпрацьовують до 31.12 цього року, щоб в додатку до диплому мати цю дисципліну з повною кількістю кредитів.

Поновлення та переведення студентів

Активно відбуватиметься три дні із 27.08. Проте розпочинати процес треба вже зараз: беріть копію навчальної картки в деканаті, де ви зараз навчаєтесь, та узгоджуйте із завідувачами кафедр та деканами питання свого переведення/поновлення, з викладачами — питання здачі академ. різниці (все, що передбачено планом дисципліни).

Академічна довідка

Відраховані студенти, які планують поновлюватись у серпні або вступати повторно на 1 курс в липні, мають вже замовляти академічну довідку у деканаті. Видають останню протягом 10 днів. Беріть вже зараз, потім працівники деканату йдуть у відпустки. Якщо не буде академічної довідки, вас не поновлять і не порахують обсяг відшкодування (при повторному вступі на бюджет на 1 курс).