application

Магістри - 2019
(освітньо-наукова програма підготовки)

Назарчук Олена Олександрівна
Термостабілізація характеристик якості зображення термографа та підвищення інформативності медичних термограм (науковий керівник проф., д.п.н., доц. Протасов А.Г.)

 

Магістри - 2018
(освітньо-професійна програма підготовки)

 

Баглай Євгеній Олегович
Ультразвукова система контролю осей колісних пар (науковий керівник ст. в., к.т.н. Лисенко Ю.Ю.)
текст дисертації

Розклад консультацій керівників
дипломних проектів бакалавра та магістерських дисертацій на 2 семестр 2018/2019 н.р.

доц. Протасов А.Г.

середа 13:00 – 14:00
512-20

проф. Куц Ю.В.

вівторок 12:20 – 13:55
510-20

доц. Баженов В.Г.

вівторок 14:00 – 16:00
331-18

доц. Петрик В.Ф.

вівторок 14:00 – 16:00
510-20

доц. Галаган Р.М.

вівторок 12:20 – 14:00
517-20

ст. вик. Муравйов О.В.

п’ятниця 13:55 – 15:50
510-20

ас. Лашко О.В.

четвер 16:00 – 17:00
512-20

 

document

Для отримання рецензії на магістерську дисертацію студентам кафедри ПСНК необхідно звернутися до одного з нижчевказаних викладачів кафедри ІВТ:

 • доц., к.т.н. Синиця Валентин Іванович
 • доц., к.т.н. Шведова Вікторія Вікторівна
 • доц., к.т.н. Павлішин Микола Михайлович
 • доц., к.т.н. Мокійчук Валентин Михайлович

Кафедра ІВТ знаходиться у 18 корпусі, кімн. 324

 

student guideВартість виготовлення документів про вищу освіту з 13.12.2018 року становить: 33 грн 84 коп.

Вартість виготовлення включає в себе:
1. Диплом про вищу освіту;
2. Додаток до диплому про вищу освіту

Оплату проводить староста через бухгалтерію факультету (навпроти деканату ПБФ) згідно попередньо оформленої відомості (приклад відомості)

Також можна замовити папку для документів про вищу освіту - 11.88 грн, або придбати її самостійно в книгарнях 1-го та 15-го корпусу (магазин "Технічна книга", адреса в корп. № 15: вул. Політехнічна, 14-а).

 

student bookРобота екзаменаційної комісії щодо атестації здобувачів вищої освіти
(освітній ступінь: магістр, 2018р.)

кафедри приладів та систем неруйнівного контролю запланована на:

17.12.2018 р. о 14:00 в ауд. 513-20

 • Лисяна Ю.В.
 • Макаренко А.В.
 • Левченко О.Е.
 • Жук А.І.
 • Воловоденко М.

18.12.2018 р. о 14:00 в ауд. 513-20

 • Харук І.
 • Бруслік М.О.
 • Рацебарський С.С.
 • Курасов О.В.
 • Баглай Є.О.

Бажаємо всім успіхів!

applicationПоложення про екзаменаційну комісію - завантажити
В даному документі викладено: порядок створення екзаменаційних комісій, обов’язки голови та членів екзаменаційних комісій, порядок проведення екзамену, порядок проведення захисту, підведення підсумків атестації, таблиця переведення балів до оцінок, рекомендації щодо структури звіту екзаменаційної комісії.

Магістри (бланки 2018р.)

 1. Положення про випускну атестацію студентів - завантажити
  (В даному Положенні викладені загальноуніверситетські вимоги до структури та змісту магістерської дисертації, стор. 46)
 2. Методичні рекомендації до виконання розділу магістерських дисертацій "Розроблення стартап-проекту" -  завантажити
 3. Бланки титульної сторінки - завантажити
 4. Бланки завдання на магістерську дисертацію: 
  освітньо-наукова програма підготовки - завантажити
  освітньо-професійна програма підготовки - завантажити
 5. Бланк відгука наукового керівника - завантажити
 6. Бланк рецензії - завантажити
 7. Бланк "Список наукових праць" - завантажити
 8. Індивідуальні навчальні плани магістрів - перейти

student book05 грудня 2018р. о 15:00
відбудеться попередній розгляд
магістерських дисертацій (ауд. 513-20),
за результатами якого прийматиметься рішення про допущення студентів до захисту МД.

При собі мати:
1. Залікову книжку з усіма необхідними відмітками про складання екзаменів та заліків, здачу курсових проектів (робіт), проходження практик та ін.; підписи та печатки про переведення на наступний курс;
2. Список опублікованих наукових праць згідно встановленого зразка.

Примітка. Для попереднього розгляду необхідно представити готові частини МД та попередню презентацію доповіді (10-15 слайдів), яка відображає суть виконаної роботи. На момент попереднього розгляду роздруковувати частини роботи та плакати необов'язково..

Перевірка на плагіат та оприлюднення роботи

 1. Відповідно до наказу ректора, текстова частина атестаційної роботи має бути перевірена на відсутність плагіату та оприлюднена після захисту. Перевірка на відсутність плагіату здійснюється відповідальною особою (Лашко О.В.) з використанням інтернет-сервісу Unicheck. Розміщення робіт на ресурсі сервісу здійснюється науковим керівником!
 2. Для оприлюднення роботу, після її перевірки, необхідно надати відповідальній особі (Лисенко Ю.Ю.): Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 3. Магістерські дисертації, які не були перевірені на відсутність плагіату та/або не були оприлюднені, до захисту допущені не будуть. Магістерські дисертації, які за результатами перевірки містять 20% запозичень і більше, до захисту допущені не будуть.

Бажаємо успіхів!

applicationСтудентам останніх курсів для оформлення документів про вищу освіту необхідно подати наступні дані:

1. Копію 1-ої, 2-ої та сторінки з пропискою паспорта - 1 екз.;
2. Копію ідентифікаційного коду - 1 екз.;
3. Копію закордонного паспорта (якщо є);
4. Заяву згідно встановленого зразка: заява (подають ті, у кого немає закордонного паспорта)
- заява пишеться повністю від руки;
- в заяві вказують своє прізвище згідно таблиці транслітерації, затвердженої КМУ;
5. Заява на керівника дипломного проекту - завантажити;
6. Перелік наукових публікацій - завантажити бланк.

application

Бакалаври - 2018

Андрух Сергій Олександрович
Твердомір металічних сплавів (доц., к.т.н., доц. Баженов В.Г.)

Каньоса Роман Васильович    
Пристрій для контролю колісних пар (доц., к.т.н. Суслов Є.Ф.)

diplomaРобота екзаменаційної комісії щодо атестації здобувачів вищої освіти
(«Бакалавр» 2018р.)

кафедри приладів та систем неруйнівного контролю запланована на:

18.06.2018 р. о 14:00 в ауд. 513-20

 • Прізвища будуть додані після попереднього розгляду дипломів

19.06.2018 р. о 14:00 в ауд. 513-20

 • Прізвища будуть додані після попереднього розгляду дипломів

Бажаємо всім успіхів!

docs206 червня 2018р. о 15:00
відбудеться попередній розгляд
дипломних проектів (робіт) бакалаврів (ауд. 513-20),
за результатами якого прийматиметься рішення про допущення студентів до захисту ДП (ДР).

Примітка. Кожен дипломник повинен надати готові частини ДП, креслення та представити попередню презентацію доповіді. На момент попереднього захисту необов'язково зшивати пояснювальну записку, також не вимагаються відгук та рецензія.

При собі також мати:
1. Залікову книжку з усіма необхідними відмітками про складання екзаменів та заліків, здачу курсових проектів (робіт), проходження практик та ін.; підписи та печатки про переведення на наступний курс;
2. Список опублікованих наукових праць.

Примітка2. Відповідно до наказу ректора, текстова частина атестаційної роботи подається відповідальним особам кафедри для перевірки на відсутність плагіату та оприлюднення. У зв'язку з чим необхідно подати текстову частину ДП (ДР) в електронному вигляді до 13 червня 2018р. Подавати ДП (ДР) можна особисто (звертатись до Лашко О.В.) або на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Бажаємо успіхів!

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017