Статут університету

Статут Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» погоджено на конференції трудового колективу 07 квітня 2016 року за поданням Вченої ради від 08 лютого 2016 протокол № 2

Зміст документу:

 • Повне найменування із зазначенням типу університету, його правосуб'єктність, місцезнаходження, дата прийняття рішення про його утворення
 • Мета та концепція освітньої діяльності університету
 • Структура університету, статус і функції його структурних підрозділів
 • Повноваження Міністерства освіти і науки України
 • Джерела надходження, порядок використання коштів та майна університету
 • Органи управління університетом
 • Робочі та дорадчі органиробочі та дорадчі органи
 • Порядок призначення радника ректора університету
 • Органи громадського самоврядування
 • Порядок звітності та контролю за провадженням фінансово-господарської діяльності
 • Вимоги до осіб, які можуть займати посади науково-педагогічних працівників
 • Студентське самоврядування
 • Наукові товариства студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених
 • Наукова діяльність
 • Інноваційна діяльність
 • Міжнародне співробітництво
 • Порядок внесення змін до статуту університету
 • Порядок реорганізації та ліквідації університету


Завантажити повний текст Статуту

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017