Гололоб Д. Пірометр спектрального відношення

Дипломий проект на тему: «Пірометр спектрального відношення» присвячений розробці скануючого пірометра спектрального відношення. Робота виконана студентом кафедри «Приладів і систем неруйнівного контролю» (НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»), Гололобом Дмитром.
Проект обсягом 71 сторінку складається з вступу, 5-ти розділів, загальних висновків, списку використаної літератури  та містить 35 ілюстрацій, 6 таблиць, 11 літературних джерел та додатки.
В першому розділі проекту обгрунтовується вибір методу контролю з урахуванням всіх переваг та недоліків, а токож розроблено структурну схему приладу. Другий розділ містить в собі розрахунок оптичної схеми та електричної. Також в ньому розроблена функціональна схема роботи приладу. В цьому  розділі розраховуються вузли електричної схеми (аналого-цифровий перетворювач (АЦП), оперативний запамятовуючий пристрій (ОЗП), мікроконтролер та інші). Третій розділ присвячений розробці алгоритму роботи приладу.
Дипломний проект виконано відповідно до поставленого завдання. Даний прилад можна застосовувати у промисловості.

керівник ас., к.т.н. Муравйов О.В.

Завантажити

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017