Тасаж В. Автоматизована система для контролю багатошарових конструкцій методом вільних коливань

Магістерська дисертація включає в себе перелік умовних позначень, вступ та 5 розділів, висновки та список використаної літератури. Повний обсяг складає 110 сторінка, з 42 ілюстраціями, 26 таблицями та 28 літературними джерелами.

Дана тема є актуальною оскільки необхідність в автоматизації різко росте в різних галузях. З розвитком новітніх технологій та обчислювальної техніки стало можливим вирішення багатьох питань в сферах автоматизації та оптимізації певних процесів, які стали виконуватись набагато швидше і якісніше.

В даній магістерській дисертації було розроблено автоматизовану систему для контролю багатошарових конструкцій методом вільних коливань. Система складається з апаратної та програмної частини. За допомогою апаратної частини збуджуються акустичні коливання з певною частотою. До складу апаратної частини належать: акустичні перетворювачі, генератор імпульсів NE555 з транзисторним ключем. Програмна частина розроблена в середовищі Matlab. В ній виконуються такі функції як отримання сигналу з акустичного перетворювача , обробка (класифікація) даних за допомогою нейромережевого алгоритму ART-2 та візуалізація результатів.

Розроблена система має досить низьку собівартість тому може застосовуватися як в проведенні досліджень так і на виробництві в сферах пов’язаних з неруйнівним контролем.

Ключові слова: нейронна мережа, автоматизація, метод вільних коливань, Matlab.

Керівник: доц. Галаган Р.М.

Повний текст дисертації (.pdf)

Повний перелік магістерських дисертацій

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017