Магістерська дисертація складається з шести розділів, 111 сторінок, містить 40 ілюстрацій, було опрацьовано 21 джерел.

Актуальність теми: ультразвукові методи неруйнівного контролю зазнали широкого розповсюдження у металургії, машинобудуванні, будівництві, оцінці якості зварних швів та стану матеріалів та елементів конструкцій. Ультразвукове дослідження не руйнує і не пошкоджує зразок та характеризується високою швидкість і достовірність дослідження при відсутності небезпеки для людини. Вчасно проведений контроль допомагає виявити бракований виріб на перших етапах виробництва, встановити придатність до експлуатації діючих елементів конструкцій та попередити виникнення аварійних випадків. Тому покращення якісних і кількісних показників контролю ультразвуковими методами являється актуальним напрямком розвитку неруйнівного контролю.

Мета дослідження: Пошуку рішень по модернізації апаратної частини приладу, які дадуть можливість автоматизувати процес контролю та підвищити його достовірність.

Дана магістерська дисертація складається з 81 сторінок, 40 ілюстрацій, 23 таблиць та 17 літературних посилань.

В магістерській дисертації було проведено дослідження можливостей побудови ультразвукової системи для контролю різьбового з’єднання бурильних труб. Було запропоновано систему, яка включає в себе набір перетворювачів, які використовуються як фазована антенна решітка. Досліджені можливі схеми прозвучування в системі. Запропонований режим роботи системи це визначення наявності тріщини. В результаті дослідження було виявлено, що найбільш ефективним є єхо метод, який потребує початкового налаштування. Проаналізована сучасна елемента база, яка задовольняє поставленим вимогам системи за допомогою фазованої решітки.

Актуальність теми

На сьогоднішній день, в багатьох галузях промисловості знайшли широке застосування різноманітні зварні конструкції. Перевагами такого способу скріплення різних металоконструкцій є економія металу, зменшення вартості, швидкість роботи та зміцнення конструкції в цілому. Не забезпечення необхідної якості зварних з’єднань може призвести до руйнування таких об’єктів, тому контролювати їх на наявність дефектів є актуальним завданням у наш час.  В магістерській дисертації така задача вирішується за допомогою розробки ультразвукової автоматизованої системи контролю зварних з’єднань.

В магістерській дисертації були проаналізовані прилади,  та системи контролю осей,  їх порівняння, та обґрунтування вибору методу контролю.

Розглянуто характеристики систем автоматизованого неруйнівного контролю, їх переваги та недоліки, на основі чого було розроблено удосконалену ультразвукову систему контролю основних елементів коліс- осей колісних пар. Запропоновано систему, яка включає в себе механічний блок, блок дефектоскопії, та блок обробки інформації. Блок дефектоскопії складається з чотирьох каналів по два перетворювача в кожному.

Магістерська дисертація складається  з чотирьох розділів, 90 сторінок, 35 ілюстрацій, 27 таблиць, було опрацьовано 18 джерел літератури.

У першому розділі було проведено аналітичний огляд, в якому розглянуто об’єкт контролю. Проведено аналіз методів неруйнівного контролю резервуарів, їх переваги та недоліки.  У другому  розділі було розраховано прямий суміщений п’єзоелектричний перетворювач, а також призму. Проведені розрахунки акустичного і електроакустичного трактів. Розроблено структурну схему, а на її основі функціональну. Розраховані і узгодженні всі вузли функціональної схеми.  В третьому розділі було проведено розрахунок та модделювання автоматизованої системи в програмному середовищі SolidWorks. В четвертому проведена розробка стартап проекту: аналіз ринку, пошук конкурентів, тощо. На основі розрахунків була спроектована електрична принципова схема.

Сторінка 1 із 9

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017