Лашко Олена Вікторівна

Друк

Лашко Олена Вікторівна

У 2005 році закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю Прилади і системи неруйнівного контролю. У 2012 році отримала диплом магістра за фахом Психолог, викладач ВНЗ. На кафедрі працює з вересня 2004 року, з 2006 року – на посаді асистента кафедри приладів і систем неруйнівного контролю.

Фахівець з неруйнівного контролю, практикуючий психолог, громадський діяч. Відповідальна за організацію дипломного проектування та випускної атестації студентів на кафедрі ПСНК, відповідальна за перевірку на плагіат кваліфікаційних робіт всіх рівнів. Координатор проекту «Студентська рада ПСНК», куратор навчальної групи. Співорганізатор науково-практичних заходів. Автор курсів лекцій, лабораторних робіт, методичного забезпечення дисциплін. Має публікації з технічних та психологічних напрямків наукових досліджень.

Перелік навчальних дисциплін та кредитних модулів: Спеціальні розділи неруйнівного контролю, Технологія контролю, Програмування, Чисельні методи.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сайт: http://lawko.edu.kpi.ua

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

 

 

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

СЕМАНТИЧНI ТЕХНОЛОГIЇ В НЕРУЙНIВНОМУ КОНТРОЛI
Семантичнi технологiї (СТ) передбачають вилучення та обробку знань про данi певної предметної областi окремо вiд обробки самих даних. Одна з можливих областей застосування СТ в НК — програмне забезпечення, що допомагає спецiалiстам НК проводити контроль складних промислових виробiв в умовах, коли множина таких засобiв контролю досить динамiчна.
Лашко О.В. Семантичнi технологiї в неруйнiвному контролi / О.В. Лашко, Б.В. Булах // System Analysis and Information Technologies : 17-th International Conference SAIT 2015, Kyiv, Ukraine, June 22-25, 2015. - p.244.

РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ В НЕРАЗРУШАЮЩЕМ КОНТРОЛЕ
Статья содержит краткий обзор современных направлений развития информационных технологий обработки данных, а также предложения относительно их применения для решения задач неразрушающего контроля. В статье рассмотрены некоторые виды распределенных вычислений. Особое внимание уделено грид-технологиям и облачным вычислениям, а также перспективам их применения при обработке данных в неразрушающем контроле.
Лашко Е.В. Распределенные вычисления в неразрушающем контроле / Е.В. Лашко, Б.В. Булах // Научные известия. – Созополь, 2014. - C. 31-33.

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ В НЕРАЗРУШАЮЩЕМ КОНТРОЛЕ
Статья посвящена исследованию возможностей применения инновационных направлений развития информационных технологий для решения задач неразрушающего контроля, технической и медицинской диагностики.
Лашко Е.В. Современные информационные технологии обработки данных в неразрушающем контроле / Е.В. Лашко, Б.В. Булах // Приборостроение-2014 : матер. 7-й Междунар. научн.-техн. конф., 19-21 ноября 2014 г. – Минск, Республика Беларусь, 2014. – С.85-87.

ДОВІРА МІЖ СТУДЕНТОМ І ВИКЛАДАЧЕМ ЯК ЧИННИК УСПІШНОГО ВИВЧЕННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
Стаття присвячена дослідженню ролі і місця довіри між студентом і викладачем при вивченні фундаментальних дисциплін. Завдання дослідження: встановлення актуальності вивчення довіри між студентом і викладачем у технічному ВНЗ, а також визначення оптимального рівня довіри студента викладачу в умовах вивчення фундаментальних дисциплін.
Лашко О.В. Довіра між студентом і викладачем як чинник успішного вивчення фундаментальних дисциплін / О.В. Лашко // Наукові дослідження сучасності : зб. наук. праць за матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 30 жов. 2014 р. - К., 2014. - С. 21-23.

ДОВІРЧИЙ ПРОФІЛЬ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Стаття присвячена дослідженню ролі і місця довіри між учасниками освітнього процесу, зокрема - виявленню зручного і наочного способу відображення вираженості якостей особистості викладача, які, на думку студентів, виступають як критерії довіри йому.
Лашко О.В. «Довірчий профіль» викладача вищого навчального закладу / О.В. Лашко // Інноваційний потенціал української науки – ХХІ сторіччя : зб. стат. учасників ХХ всеукр. наук.- практ. конф. – З., Т. 1, 2013. – С. 44-46.
Переглянути повний перелік публікацій

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Серед методичних розробок викладача - навчальні та робочі навчальні програми дисциплін, курси практикумів та лабораторних робіт, конспектів лекцій.
Переглянути методичні матеріали

РОБОТА КУРАТОРА

З 2009 по 2014 рр. Лашко О.В. виконувала обов'язки куратора групи ПК-92, студенти якої успішно захистили дипломні проекти спеціаліста та магістерські дисертації у 2015 р.
З 2014 року - куратор групи ПК-41. Кураторьска година проводиться з групою кожні два тижні. Куратор підтримує тісний зв'язок із студентами групи та їх батьками.
Більше про роботу куратора