Історія

Друк
Склад кафедри, 1997р.
Склад кафедри, 1997р.

Кафедра приладів та систем неруйнівного контролю (ПСНК) почала свою діяльність у 1981 році. На той час це була перша кафедра такого профілю. Вона готувала спеціалістів з фізичних методів та приладів інтроскопії.

Майже з самого заснування кафедри її очолював професор, доктор технічних наук Маєвський Станіслав Михайлович, заслужений професор університету. А з 2006 року естафету завідування кафедрою було передано доценту, кандидату технічних наук Протасову Анатолію Георгійовичу, який вже понад 15 років працював на користь кафедри.

Великий внесок у становлення та розвиток кафедри зробили професори Маєвський Станіслав Михайлович, Куц Юрій Васильович, доценти Цапенко Володимир Кузьмич, Зозуля Віктор Ігнатович, Петрик Валентин Федорович, Баженов Віктор Григорович, Протасов Анатолій Георгійович, Павлов Валерій Георгійович, старший викладач кафедри Павленко Жанна Онисимівна та завідувач лабораторіями кафедри Грещенко Людмила Федорівна.

Проф. Маєвський С.М. та доц. Цапенко В.К., 1988р.
Бесіда проф. Маєвського С.М. та
доц. Цапенко В.К., 1988р.

Сьогодні кафедра входить до складу приладобудівного факультету і випускає бакалаврів, спеціалістів та магістрів з неруйнівного контролю та технічної і медичної діагностики. Основна задача кафедри – підготовка самодостатніх фахівців одного з найважливіших та найперспективніших напрямків сучасного приладобудування – проектування та експлуатація систем неруйнівного контролю якості, технічної та медичної діагностики. Термін „неруйнівний контроль” (НК) означає, що аналіз стану об’єкта відбувається без руйнування його зовнішньої оболонки.

Всі види учбових занять зі студентами проводять кваліфіковані викладачі кафедри, кандидати та доктори технічних, фізико-математичних та медичних наук. Отримані під час навчання знання та навички випускники кафедри застосовують при роботі в організаціях, що займаються розробкою, виготовленням, реалізацією, обслуговуванням комп’ютерних систем неруйнівного контролю. Наші випускники здатні працювати як у сфері технічної діагностики (діагностика стану технічних об’єктів для потреб авіації, залізниць, машинобудування та ін.), так і у сфері охорони здоров’я (системи медичної діагностики). Створення нової системи неруйнівного контролю – процес складний і вимагає знань з видів і методів НК, електроніки та електротехніки, теорії сигналів, методів обробки інформації та програмування, а також багатьох інших наук. Навчання на кафедрі ПСНК націлене саме на їх вивчення та засвоєння студентами. Тому можна зробити висновок, що випускник кафедри – фахівець широкого профілю, здатний вирішувати складні задачі сьогодення та зробити свій внесок у розвиток сучасних науки, техніки та технологій.

Положення про кафедру приладів і систем неруйнівного контролю приладобудівного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Перший випуск
Перший випуск