applicationКафедра приладів і систем неруйнівного контролю КПІ ім. Ігоря Сікорського  здійснює підготовку фахівців за освітньою програмою "Роботизовані і автоматизовані системи неруйнівного контролю та діагностики" з 2020 року.

Навчальні плани

 • Підготовка бакалаврів

Навчальний план підготовки бакалаврів денної форми навчання за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології за спеціалізацією "Роботизовані і автоматизовані системи неруйнівного контролю та діагностики" - завантажити (вступ 2020 року)

Навчальний план підготовки бакалаврів денної форми навчання за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології за спеціалізацією "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології неруйнівного контролю і діагностики" - завантажити (вступ 2019 року)

Навчальний план підготовки бакалаврів денної форми навчання за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології за спеціалізацією "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології неруйнівного контролю і діагностики" - завантажити (вступ 2018 року)

Навчальний план підготовки бакалаврів денної форми навчання за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології за спеціалізацією "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології неруйнівного контролю і діагностики" - завантажити (вступ 2017 року)

 • Підготовка магістрів професійного спрямування

Навчальний план підготовки магістрів наукової підготовки денної форми навчання за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології за спеціалізацією "Роботизовані і автоматизовані системи неруйнівного контролю та діагностики":
завантажити (вступ 2019р.)
завантажити (вступ 2020р.)

 • Підготовка магістрів наукового спрямування

Навчальний план підготовки магістрів наукової підготовки денної форми навчання за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології за спеціалізацією "Роботизовані і автоматизовані системи неруйнівного контролю та діагностики":
завантажити (вступ 2019р.)
завантажити (вступ 2020р.)

Освітні програми

 • програма "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології неруйнівного контролю і діагностики"
  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2018р.) - освітня програма
 • програма "Роботизовані і автоматизовані системи неруйнівного контролю та діагностики"
  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2019р.) - освітня програма
 • програма "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології неруйнівного контролю і діагностики"
  другого (магістерського) рівня вищої освіти (магістр професійного спрямування) (2018р.) - освітня програма
 • програма "Роботизовані і автоматизовані системи неруйнівного контролю та діагностики"
  другого (магістерського) рівня вищої освіти (магістр професійного спрямування) (2020р.) - освітня програма
 • програма "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології неруйнівного контролю і діагностики"
  другого (магістерського) рівня вищої освіти (магістр наукового спрямування) (2018р.) - освітня програма
 • програма "Роботизовані і автоматизовані системи неруйнівного контролю та діагностики"
  другого (магістерського) рівня вищої освіти (магістр наукового спрямування) (2020р.) - освітня програма

DSC 3060Тепловий НК грунтується на вимірюванні, моніторингу та аналізі температури об'єктів. Процес передачі теплової енергії, виділення або поглинання тепла в об'єкті призводить до того, що його температура змінюється щодо навколишнього середовища. Розподіл температури по поверхні об'єкта є основним параметром в тепловому методі, так як несе інформацію про особливості процесу теплопередачі, режим роботи об'єкта, його внутрішню структуру і наявність прихованих внутрішніх дефектів.

Активний метод теплового НК – передбачає нагрів об'єкта спеціальними зовнішніми джерелами енергії для створення теплових потоків в під час контролю. Застосовується для контролю деталей з композиційних матеріалів, об'єкти мистецтва, настінні фрески, лопаті вертольота і т.д.

umnk2Зміст та завдання дисципліни

Метою викладання дисципліни є формування у студентів здатностей: розробки та розрахунків електронних трактів акустичних приладів та систем, розробки цифрових схем керування, розробки функціональних та принципових схем акустичних приладів і систем неруйнівного контролю, розробки методик проведення акустичного контролю в умовах виробництва.
Лекційний курс розрахований на поглиблене вивчення підходів та принципів до створення завершених зразків систем акустичного неруйнівного контролю.

Зміст та завдання дисципліни

umnk1Навчальна дисципліна складається з 4-х розділів. В першому розділі описані фізичні основи акустичних методів вимірювання і контролю. Другий розділ присвячений теорії електромеханічного перетворення та розрахункам п’єзоелектричних перетворювачів. В третьому розділі наводяться моделі акустичних трактів та основні формули для розрахунку. В четвертому розділі описані методи ультразвукового контролю.

Знання, які отримують студенти при вивченні дисципліни, можуть використовуватися у подальшому при розрахунках та проектуванні ультразвукових систем для технічної та медичної діагностики, а також при експлуатації указаних систем.

KompProect.el.schem2Зміст та завдання дисципліни

Побудова сучасних комп’ютеризованих систем автоматизації, управління, неруйнівного контролю та діагностики неможлива без знання основ розробки їх функціональних та принципових схем. Для побудови таких схем використовують сучасні САПР, що значно полегшують розробку та відлагодження розроблюваних систем. Тому в навчанні майбутнього науковця дисципліна «Комп’ютерне проектування електронних схем» займає важливе місце.

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей: використання САПР електронних пристроїв на комп’ютері; розробки структурних, функціональних та принципових схем автоматизованих засобів неруйнівного контролю; проектування та розробки друкованих плат.

Сторінка 1 із 2

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017