Тематика досліджень

Програма з підготовки аспірантів (PhD) і магістрів проводиться в галузі 15 Автоматизація та приладобудування по спеціальності 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології - завантажити

На кафедрі приладів і систем неруйнівного контролю ПБФ проводяться наукові дослідження в рамках підготовки аспірантів за наступними темами:

1 курс

 • Калениченко Юрій Олександрович
  Тема: Автоматизована система дослідження фізико-механічних властивостей об'єктів контролю методом вищих гармонік
  Керівник:к.т.н., доц. Баженов В.Г.
 • Редька Михайло Олександрович
  Тема: Автоматизація процесу вихрострумового контролю об'єктів складної геометрії
  Керівник: д.т.н., проф. Куц Ю.В.

2 курс

 • Овчарук Степан Анатолійович (заочна форма)
  Тема: Комплексна біометрична система вимірювання та контролю біомеханічних параметрів стопи
  Керівник:к.т.н., доц. Баженов В.Г.

3 курс

 • Момот Андрій Серійович
  Тема: Розробка автоматизованої системи комплексного аналізу теплових полів із застосуванням нейромережевих технологій
  Керівник: к.т.н., доц. Галаган Р.М.

Науковий резерв

 • Івіцька Дар'я Костянтинівна    
  Тема: Вдосконалення електроємнісного методу контролю для дефектоскопії матеріалів
  Керівник: к.т.н., доц. Баженов В.Г.

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017