Пропонуємо Вам взяти участь у ХVI Міжнародній науково-технічній конференції “Приладобудування: стан і перспективи-2018”, яка відбудеться в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний  інститут імені Ігоря Сікорського” з 15 по 16 травня 2018 року.

Секції конференції:

1   Комп’ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування
2   Оптичні та оптико-електронні прилади і системи. Фотоніка
3   Комп’ютерно-інтегровані технології виробництва приладів. Обробка металів та металознавство
4   Інформаційні технології, теорія і проектування систем вимірювання механічних величин, мікро- і нанопристроїв
5   Аналітичне та екологічне приладобудування
6   Інформаційно-вимірювальна техніка та технології біомедичних досліджень
7   Неруйнівний контроль, технічна та медична діагностика, підготовка фахівців галузі
8   Енергозбереження, енергоефективність. Інформаційно-вимірювальні системи
9.  Метрологічні аспекти вимірювання маси

IEEEUkraine2018 IEEE 38th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO-2018) will be held on April 24-26, 2018 at National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute".

The wellknown professionals as well as post-graduate students from Armenia, Australia, Belgium, Canada, Czech Republic, France, Italy, Korea, Libya, Lithuania, Mexico, Netherlands, Norway, Poland, Spain, Turkey, USA, Ukraine and other countries traditionally participate in the conference.

Starting from 2013, International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO) is sponsored by Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). Conference Proceedings of ELNANO 2013-2017 are included to the IEEE Xplore Digital Library as well as indexed in Abstracting and Indexing (A&I) databases (Scopus, Web of Science, Google Scholar and etc).

bntu2Приглашаем Вас принять участие в 11-й Международной студенческой научно-технической конференции «Новые направления развития приборостроения», которая состоится 18 – 20 апреля 2018г. в г.Минск, Республика Беларусь, в Белорусском национальном техническом университете.

Тематика конференции
•    Информационно-измерительная техника и технологии
•    Конструирование и производство приборов
•    Микро– и нанотехника
•    Оптоэлектроника, лазерная техника и технологии
•    Прикладные задачи приборостроения
•    Спортивная техника
•    Стандартизация, метрология и информационные системы
•    Экономика и управление производством в области приборостроения

17april18Запрошуємо до участі у XVI Всеукраїнській науково-практичній конференції «Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра», яка відбудеться 17 квітня 2018 року в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” .
Передбачається участь представників виших навчальних закладів, наукових установ та промислових підприємств,Ю в тому числі студентів, аспірантів, молодих учених.

Основні напрямки конференції:

- Вакуумна металургія
- Електрошлакові технології
- Плазмово-дугові технології
- Електронно-променеві технології
- Електромагнітні технології обробки металевих матеріалів
- Позапічна обробка розплавів
- Загальні питання металургії та ливарного виробництва
- Загальні питання металознавства та термічної обробки
- Нові прогресивні матеріали та технології їх одержання
- Моделювання та оптимізація металургійних процесів
- Комп’ютерні та інформаційні технології в металургії та матеріалознавстві
- Автоматизація металургійних процесів
- Менеджмент та економіка в металургії та матеріалознавстві
- Сучасні та перспективні методи контролю якості металургійної продукції
- Екологічні проблеми металургії

20april16 2Запрошуємо взяти участь у 5-й Міжнародній науково-практичній конференції «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології – 2018», що відбудеться 10 – 11 квітня 2018 р. на базі кафедри автоматизації хімічних виробництв Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Тематики конференції

 • Математичне моделювання технологічних процесів
 • Оптимізація та управління технологічними процесами
 • Використання SCADA-систем у автоматизації технологічних процесів
 • Програмні та технічні засоби систем контролю і управління
 • Автоматизація виробничих процесів
 • Адаптивні та робастні системи
 • Системи штучного інтелекту
 • Системи прийняття рішень

7december17Запрошуємо взяти участь у роботі I Міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні проблеми автоматики та приладобудування», яка відбудеться 7-8 грудня 2017 року в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» (Україна, 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2).

22november17 2Запрошуємо до участі у конференції "Метрологія і Інформаційно-Вимірювальна Техніка", яка присвячена 100-річчю з дня народження і пам'яті завідувача кафедри інформаційно-вимірювальної техніки, доктора технічних наук, заслуженого діяча науки і техніки, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Орнатського Петра Павловича, та відбудеться 22 листопада 2017, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корп.№18, ауд.307

UkrNDT 2017Запрошуємо взяти участь в науково-технічному семінарі «Сучасні технології неруйнівного контролю і можливості їх практичного застосування в машинобудуванні та суміжних галузях», який відбудеться в рамках XVI Міжнародного промислового форуму 2017 на території Міжнародного виставкового центру (м. Лівобережна) 22 листопада 2017р. Організаторами семінару є Українське товариство НК та ТД, Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона.

15november17Запрошуємо до участі у VI Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів і молодих учених "Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання", яка відбудеться на базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (ІФНТУНГ) в період з 15 по 16 листопада 2017 р.

Метою конференції є обмін інформацією між студентами різних фахових напрямів, пов’язаних з приладобудуванням, неруйнівним контролем, технічною діагностикою промислового обладнання, а також молодими ученими різних спеціальностей, які займаються науково-дослідними і дослідно-конструкторськими роботами за певними фаховими напрямами.

15november17Запрошуємо вчених та спеціалістів академічних, науково-дослідних і проектних інститутів, вищих навчальних закладів, машинобудівних підприємств, підприємств паливно-енергетичного комплексу, зокрема нафтогазовидобувної, нафтопереробної галузей, підприємств трубопровідного транспорту, зберігання нафти, газу і нафтопродуктів до участі у н/т конференції "Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання", яка відбудеться 14-16 листопада 2017р.

Мета проведення конференції – вирішення актуальних проблем підвищення надійності неруйнівного контролю (НК) і технічної діагностики (ТД) машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання.

bntu2

Приглашаем принять участие в 10–й Международной научно-технической конференции «Приборостроение - 2017», которая состоится 01 – 03 ноября 2017 г. в г. Минск, Республика Беларусь, в Белорусском национальном техническом университете.

Тематика конференции
1. Измерительные системы и приборы, технические средства безопасности
2. Методы исследований и метрологическое обеспечение измерений
3. Физические, физико-математические, материаловедческие и технологические основы приборостроения
4. Управление производством и подготовка специалистов для приборостроительной отрасли

24october17Запрошуємо вас взяти участь у науково-технічній конференції «Неруйнівний контроль в контексті асоційованого членства України в ЄС», яка відбудеться 24-27 жовтня 2017р. в Польщі в м. Люблін (Наленчув). Організатори конференції: Українське товариство неруйнівного контролю та
технічної діагностики, Навчальний центр ПП ДП-ТЕСТ.

Основні теми конференції:

 1. Європейське законодавство в сфері НК і ТД: Підходи до впровадження Директив ЄС. Досвід та стратегія.
 2. Стандартизація в сфері НК: Перехід на європейські стандарти. Стан і проблеми впровадження.
 3. Кваліфікація і сертифікація персоналу. ISO 9712, EN4179, галузеві системи сертифікації.
 4. Перегляд стандарту ISO 9712:2012: основні переваги і недоліки.
 5. Інженерна освіта та конкурентоспроможність національних фахівців на міжнародному ринку.
 6. Нові дослідження та розробки українських вчених в сфері неруйнівного контролю та технічної діагностики та моніторингу.
 7. Інноваційні технології неруйнівного контролю, досвід розробки, виробництва та впровадження.

В рамках конференції передбачається проведення семінарів:

 1. Гармонізація національної нормативно-правової бази в галузі неруйнівного контролю з вимогами директив ЄС на досвіді Болгарії.
 2. Освітні і наукові проекти та програми розвитку ЄС: можливості залучення фінансування.

24october17 2Запрошуємо взяти участь в 6-й Міжнародній науково-технічній конференції “Метрологія, інформаційно-вимірювальні технології та  системи” (МІВТС-2017), яка відбудеться  24-25 жовтня 2017 г. на базі Національного наукового центру «Інститут метрології».

Приблизне коло питань, що будуть обговорюватися:
•    Теоретичні основи метрології;
•    Основні елементи простежуваності вимірювань;
•    Законодавча метрологія та міжнародне співробітництво;
•    Метрологічне забезпечення інформаційно-вимірювальних систем;
•    Сучасні технології різних видів вимірювань;
•    Навчання у галузі метрології, стандартизації, сертифікації, оцінювання якості.

avia2017Запрошуємо Вас взяти участь у ХIII Міжнародній науково-технічній конференції «АВІА-2017», яка відбудеться 19-21 квітня 2017 року в Національному авіаційному університеті.

Мета конференції
Обговорення науково-технічних досягнень, визначення перспективних напрямків досліджень, організація міжнародного співробітництва в галузі авіаційного транспорту та його інфраструктури, аналіз глобальних тенденцій та практичних, експериментальних і теоретичних досягнень наукової спільноти в галузі безпеки авіації та космічних технологій.

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017