Положення

Print

applicationСтатут Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» - перейти

Положення університету

Положення факультету

Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін, 2020 р. - завантажити

Положення про кафедру приладів і систем неруйнівного контролю приладобудівного факультету, 2017 р. - перейти