Дистанційне навчання (завдання на опрацювання)

З 2018 року викладачами кафедри додаткого до аудиторних консультацій практикує проведення он-лайн консультацій з дисциплін, тематичних консультацій щодо питань підготовки та захисту дипломних робіт та проектів, практик, курсових проектів, лабораторних тощо. Консультації проходять за попереднім погодження зі студентами та вибором он-лайн сервісу (Skype, Viber, Telegram тощо). Домовитись про проведення он-лайн консультації чи семінару можна за допомогою кафедрального чату в Telegram (https://t.me/psnk_kpi) або за адресою This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Наступні завдання з поточних дисциплін можуть бути використані студентами для дистанційної/самостійної роботи з можливістю консультацій з викладачами в електронній формі:

Спеціальні розділи математики. Чисельні методи

Викладач Лашко О.В.
- завдання на опрацювання
- підготовка тез доповідей зі студентами для участі у конференціях
Отримати консультацію можна через Telegram, особистий акаунт викладача, доступний за ім‘ям користувача @elenalawko

Програмування

Викладачі Галаган Р.М., Лисенко Ю.Ю.
- завдання на опрацювання
- підготовка тез доповідей зі студентами для участі у конференціях
Отримати консультацію можна через електронну пошту: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Електромагнітні методи НК

Викладачі Куц Ю.В., Лисенко Ю.Ю.
- завдання на опрацювання
- підготовка тез доповідей зі студентами для участі у конференціях
Отримати консультацію можна через електронну пошту: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Теплові методи НК

Викладачі Протасов А.Г., Лисенко Ю.Ю.
- завдання на опрацювання
- підготовка тез доповідей зі студентами для участі у конференціях
Отримати консультацію можна через електронну пошту: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017