Положення

applicationПоложення університету

  • Положення про освітній процес КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020 р. - завантажити
  • Положення про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020 р. - завантажити
  • Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорськогокомісію, 2020 р. - завантажити
  • Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського - завантажити
    • Каталог вибіркових дисциплін третього (PhD) рівня ВО - завантажити
  • Положення про систему запобігання академічному плагіату в КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020р. - завантажити

  • Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в КПІ ім. Ігоря Сікорського - завантажити
  • Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук в КПІ ім. Ігоря Сікорського - завантажити

Положення факультету

Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін, 2020 р. - завантажити

Положення про кафедру приладів і систем неруйнівного контролю приладобудівного факультету, 2017 р. - перейти

 

 

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017