Duhin Oleksandr

Дугін Олександр ЛеонідовичУ 2010 році закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю Прилади і системи неруйнівного контролю. З листопада 2010 року навчався в аспірантурі на приладобудівному факультеті за спеціальністю "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин". З вересня 2012 року працює в Національному технічному університеті України „Київський політехнічний інститут” на кафедрі приладів і систем неруйнівного контролю приладобудівного факультету на посаді асистента кафедри.
Викладає дисципліни: Мікропроцесорна техніка (3 курс), Мікропроцесорна техніка (3 курс), Електроніка (2,3 курси), Контрольно-вимірювальна техніка (4курс), Метрологія (2 курс).
Контакти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

НАУКОВІ ПРАЦІ:

Застосування імпульсної вихрострумової дефектоскопії для моніторингу технічного стану великогабаритних об’єктів
Висока ефективність та надійність отримуваних результатів вихрострумового неруйнівного контролю (ВCНК) сприяє його широкому застосуванню у різних галузях науки і техніки для розв‘язання задач дефектоскопії, контролю якості матеріалів і виробів, моніторингу характеристик об'єктів контролю (ОК) різного призначення. На сьогодні до актуальних задач ВСНК відносять вдосконалення вихрострумових перетворювачів (ВСП) [1], способів збудження вихрових струмів в ОК, розроблення нових методів опрацювання інформаційних сигналів ВСП [2]...
--// Збірник матеріалів 8-ї Національної науково-технічної конференції «НК та технічна діагностика - UkrNDT-2016" / Київ: УТ НКТД, 22-24 листопада 2016. – С. 174-178.

Мобильный вихретоковый дефектоскоп с беспроводной системой передачи данных
This article has described the direction in the development of the modern flaw detection - wireless connection. Wireless connectivity between the measuring sensors and processing unit increases the reliability of testing and decreases the decision-making time. It increases stability of devices under adverse environmental conditions and allows for simplifying executing operation in any position. The article includes the descriptions of the advantages of the GSM channel and justification of existing standards for particular non-destructive testing tasks and conditions.
--// Ж-л «Научные известия на НТС машиностроения», Созополь, Болгария. – 2016 – №187. – С. 43–45.

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017