Попередній розгляд магістерських дисертацій

student book05 грудня 2018р. о 15:00
відбудеться попередній розгляд
магістерських дисертацій (ауд. 513-20),
за результатами якого прийматиметься рішення про допущення студентів до захисту МД.

При собі мати:
1. Залікову книжку з усіма необхідними відмітками про складання екзаменів та заліків, здачу курсових проектів (робіт), проходження практик та ін.; підписи та печатки про переведення на наступний курс;
2. Список опублікованих наукових праць згідно встановленого зразка.

Примітка. Для попереднього розгляду необхідно представити готові частини МД та попередню презентацію доповіді (10-15 слайдів), яка відображає суть виконаної роботи. На момент попереднього розгляду роздруковувати частини роботи та плакати необов'язково..

Перевірка на плагіат та оприлюднення роботи

 1. Відповідно до наказу ректора, текстова частина атестаційної роботи має бути перевірена на відсутність плагіату та оприлюднена після захисту. Перевірка на відсутність плагіату здійснюється відповідальною особою (Лашко О.В.) з використанням інтернет-сервісу Unicheck. Розміщення робіт на ресурсі сервісу здійснюється науковим керівником!
 2. Для оприлюднення роботу, після її перевірки, необхідно надати відповідальній особі (Лисенко Ю.Ю.): This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 3. Магістерські дисертації, які не були перевірені на відсутність плагіату та/або не були оприлюднені, до захисту допущені не будуть. Магістерські дисертації, які за результатами перевірки містять 20% запозичень і більше, до захисту допущені не будуть.

Бажаємо успіхів!

Наші заходи

 • All
 • #1курс
 • #випускники
 • #гра
 • #конференції
 • #лекція
 • #мафія
 • #шахи
load more hold SHIFT key to load all load all

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017