application

Магістри - 2018
(освітньо-професійна програма підготовки)

 

Баглай Євгеній Олегович
Ультразвукова система контролю осей колісних пар (науковий керівник ст. в., к.т.н. Лисенко Ю.Ю.)
текст дисертації

Бруслік Михайло Олегович
Система «indoor» орієнтації з використанням Bluetooth технології (науковий керівник ст. в., к.т.н. Муравйов О.В.)
текст дисертації

document

Для отримання рецензії на магістерську дисертацію студентам кафедри ПСНК необхідно звернутися до одного з нижчевказаних викладачів кафедри ІВТ:

 • доц., к.т.н. Синиця Валентин Іванович
 • доц., к.т.н. Шведова Вікторія Вікторівна
 • доц., к.т.н. Павлішин Микола Михайлович
 • доц., к.т.н. Мокійчук Валентин Михайлович

Кафедра ІВТ знаходиться у 18 корпусі, кімн. 324

 

applicationПоложення про екзаменаційну комісію - завантажити
В даному документі викладено: порядок створення екзаменаційних комісій, обов’язки голови та членів екзаменаційних комісій, порядок проведення екзамену, порядок проведення захисту, підведення підсумків атестації, таблиця переведення балів до оцінок, рекомендації щодо структури звіту екзаменаційної комісії.

Магістри (бланки 2018р.)

 1. Положення про випускну атестацію студентів - завантажити
  (В даному Положенні викладені загальноуніверситетські вимоги до структури та змісту магістерської дисертації, стор. 46)
 2. Методичні рекомендації до виконання розділу магістерських дисертацій "Розроблення стартап-проекту" -  завантажити
 3. Бланки титульної сторінки - завантажити
 4. Бланки завдання на магістерську дисертацію: 
  освітньо-наукова програма підготовки - завантажити
  освітньо-професійна програма підготовки - завантажити
 5. Бланк відгука наукового керівника - завантажити
 6. Бланк рецензії - завантажити
 7. Бланк "Список наукових праць" - завантажити
 8. Індивідуальні навчальні плани магістрів - перейти

student book05 грудня 2018р. о 15:00
відбудеться попередній розгляд
магістерських дисертацій (ауд. 513-20),
за результатами якого прийматиметься рішення про допущення студентів до захисту МД.

При собі мати:
1. Залікову книжку з усіма необхідними відмітками про складання екзаменів та заліків, здачу курсових проектів (робіт), проходження практик та ін.; підписи та печатки про переведення на наступний курс;
2. Список опублікованих наукових праць згідно встановленого зразка.

Примітка. Для попереднього розгляду необхідно представити готові частини МД та попередню презентацію доповіді (10-15 слайдів), яка відображає суть виконаної роботи. На момент попереднього розгляду роздруковувати частини роботи та плакати необов'язково..

Перевірка на плагіат та оприлюднення роботи

 1. Відповідно до наказу ректора, текстова частина атестаційної роботи має бути перевірена на відсутність плагіату та оприлюднена після захисту. Перевірка на відсутність плагіату здійснюється відповідальною особою (Лашко О.В.) з використанням інтернет-сервісу Unicheck. Розміщення робіт на ресурсі сервісу здійснюється науковим керівником!
 2. Для оприлюднення роботу, після її перевірки, необхідно надати відповідальній особі (Лисенко Ю.Ю.): Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 3. Магістерські дисертації, які не були перевірені на відсутність плагіату та/або не були оприлюднені, до захисту допущені не будуть. Магістерські дисертації, які за результатами перевірки містять 20% запозичень і більше, до захисту допущені не будуть.

Бажаємо успіхів!

applicationСтудентам останніх курсів для оформлення документів про вищу освіту необхідно подати наступні дані:

1. Копію 1-ої, 2-ої та сторінки з пропискою паспорта - 1 екз.;
2. Копію ідентифікаційного коду - 1 екз.;
3. Копію закордонного паспорта (якщо є);
4. Заяву згідно встановленого зразка: заява (подають ті, у кого немає закордонного паспорта)
- заява пишеться повністю від руки;
- в заяві вказують своє прізвище згідно таблиці транслітерації, затвердженої КМУ;
5. Заява на керівника дипломного проекту - завантажити;
6. Перелік наукових публікацій - завантажити бланк.

Розклад консультацій керівників
дипломних проектів бакалавра та магістерських дисертацій на 1 семестр 2018/2019 н.р.

доц. Протасов А.Г.

середа 13:00 – 14:00
512-20

проф. Куц Ю.В.

червер 15:00 – 16:00
510-20

проф. Маєвський С.М.

червер 15:00 – 16:00
517-20

доц. Баженов В.Г.

вівторок 14:00 – 16:00
331-18

доц. Петрик В.Ф.

середа 16:00 – 17:00
510-20   

доц. Галаган Р.М.

червер 12:00 – 14:00
226-18

ст. вик. Муравйов О.В.

вівторок 10:25 – 12:00
510-20

ст. вик. Богдан Г.А.

вівторок 15:00 – 16:00
510-20

ас. Лашко О.В.

середа 16:00 – 17:30
512-20

ас. Дугін О.Л.

п'ятниця 10:25 – 12:00
510-20

consult2Консультація з розділу «Розробка стартап-проектів»
магістерських дисертацій
(освітньо-професійна програма підготовки)

проводяться кожну середу
в ауд. 246-1 (кафедра менеджменту) з 12:00 до 14:00.

к.е.н., доцент Бояринова Катерина Олександрівна

application

Бакалаври - 2018

Андрух Сергій Олександрович
Твердомір металічних сплавів (доц., к.т.н., доц. Баженов В.Г.)

Каньоса Роман Васильович    
Пристрій для контролю колісних пар (доц., к.т.н. Суслов Є.Ф.)

diplomaРобота екзаменаційної комісії щодо атестації здобувачів вищої освіти
(«Бакалавр» 2018р.)

кафедри приладів та систем неруйнівного контролю запланована на:

18.06.2018 р. о 14:00 в ауд. 513-20

 • Прізвища будуть додані після попереднього розгляду дипломів

19.06.2018 р. о 14:00 в ауд. 513-20

 • Прізвища будуть додані після попереднього розгляду дипломів

Бажаємо всім успіхів!

docs206 червня 2018р. о 15:00
відбудеться попередній розгляд
дипломних проектів (робіт) бакалаврів (ауд. 513-20),
за результатами якого прийматиметься рішення про допущення студентів до захисту ДП (ДР).

Примітка. Кожен дипломник повинен надати готові частини ДП, креслення та представити попередню презентацію доповіді. На момент попереднього захисту необов'язково зшивати пояснювальну записку, також не вимагаються відгук та рецензія.

При собі також мати:
1. Залікову книжку з усіма необхідними відмітками про складання екзаменів та заліків, здачу курсових проектів (робіт), проходження практик та ін.; підписи та печатки про переведення на наступний курс;
2. Список опублікованих наукових праць.

Примітка2. Відповідно до наказу ректора, текстова частина атестаційної роботи подається відповідальним особам кафедри для перевірки на відсутність плагіату та оприлюднення. У зв'язку з чим необхідно подати текстову частину ДП (ДР) в електронному вигляді до 13 червня 2018р. Подавати ДП (ДР) можна особисто (звертатись до Лашко О.В.) або на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Бажаємо успіхів!

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017