Положення

applicationСтатут Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» - перейти

Положення університету

 • Положення про організацію освітнього процесу КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020 р. - завантажити
 • Положення про відрахування, переривання навчання, переведення і поновлення здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020 р. - завантажити
 • Порядок надання допуску до заходів з ліквідації академічних заборгованостей та відрахування здобувачів за невиконання індивідуального навчального плану, 2020 р. - завантажити
 • Положення про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020 р. - завантажити
 • Положення про надання додаткових освітніх послуг здобувачам вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021 р. - завантажити (додатки до положення Д2, Д3, Д4, Д5, Д6, Д7)
 • Регламент проведення семестрового контролю в дистанційному режимі - завантажити
 • Регламент організації і проведення захистів кваліфікаційних робіт та атестаційних екзаменів в дистанційному режимі - завантажити
 • Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020 р. - завантажити
 • Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського - завантажити
  • Каталог вибіркових дисциплін третього (PhD) рівня ВО - завантажити
 • Положення про систему запобігання академічному плагіату в КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020р. - завантажити

 • Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в КПІ ім. Ігоря Сікорського - завантажити
 • Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук в КПІ ім. Ігоря Сікорського - завантажити

Положення факультету

Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін, 2020 р. - завантажити

Положення про кафедру приладів і систем неруйнівного контролю приладобудівного факультету, 2017 р. - перейти

 

 

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017