Навчальні плани та освітні програми

applicationКафедра приладів і систем неруйнівного контролю КПІ ім. Ігоря Сікорського  здійснює підготовку фахівців за освітньою програмою "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в прилодобудуванні".

Освітні програми

 • програма "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології неруйнівного контролю і діагностики" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (вступ 2018р.) - освітня програма
 • програма "Роботизовані і автоматизовані системи неруйнівного контролю та діагностики"
  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (вступ 2019р.) - освітня програма
 • програма "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в прилодобудуванні"
  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (вступ 2021р.) - освітня програма
 • програма "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології неруйнівного контролю і діагностики"
  другого (магістерського) рівня вищої освіти (магістр професійного спрямування) (вступ 2018р.) - освітня програма
 • програма "Роботизовані і автоматизовані системи неруйнівного контролю та діагностики"
  другого (магістерського) рівня вищої освіти (магістр професійного спрямування) (вступ 2020р.) - освітня програма
 • програма "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в прилодобудуванні"
  другого (магістерського) рівня вищої освіти (магістр професійного спрямування) (вступ 2021р.) - освітня програма
 • програма "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології неруйнівного контролю і діагностики"
  другого (магістерського) рівня вищої освіти (магістр наукового спрямування) (вступ 2018р.) - освітня програма
 • програма "Роботизовані і автоматизовані системи неруйнівного контролю та діагностики"
  другого (магістерського) рівня вищої освіти (магістр наукового спрямування) (вступ 2020р.) - освітня програма
 • програма "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в прилодобудуванні"
  другого (магістерського) рівня вищої освіти (магістр наукового спрямування) (вступ 2021р.) - освітня програма

 

Навчальні плани

 • Підготовка бакалаврів

Навчальний план підготовки бакалаврів денної форми навчання за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології за спеціалізацією "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні" - завантажити (вступ 2021 року)

Навчальний план підготовки бакалаврів денної форми навчання за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології за спеціалізацією "Роботизовані і автоматизовані системи неруйнівного контролю та діагностики" - завантажити (вступ 2020 року)

Навчальний план підготовки бакалаврів денної форми навчання за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології за спеціалізацією "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології неруйнівного контролю і діагностики" - завантажити (вступ 2019 року)

Навчальний план підготовки бакалаврів денної форми навчання за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології за спеціалізацією "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології неруйнівного контролю і діагностики" - завантажити (вступ 2018 року)

 • Підготовка магістрів професійного спрямування

Навчальний план підготовки магістрів наукової підготовки денної форми навчання за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології за спеціалізацією "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні":
завантажити (вступ 2021р.)

Навчальний план підготовки магістрів наукової підготовки денної форми навчання за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології за спеціалізацією "Роботизовані і автоматизовані системи неруйнівного контролю та діагностики":
завантажити (вступ 2020р.)

 • Підготовка магістрів наукового спрямування

Навчальний план підготовки магістрів наукової підготовки денної форми навчання за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології за спеціалізацією "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні":
завантажити (вступ 2021р.)

Навчальний план підготовки магістрів наукової підготовки денної форми навчання за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології за спеціалізацією "Роботизовані і автоматизовані системи неруйнівного контролю та діагностики":
завантажити (вступ 2020р.)

 

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017